Inspirerande lektion ute i parken

Som en del i arbetet att utmana hur vi lär ut bjöd vi in lärodesignern Thomas deMing att inspirera oss till att flytta lektioner utomhus.

Thomas deMing kör en interaktiv trendspaning

För ett år sedan arbetade vi med lärandets kontext och vi tog fram modellen de fyra O:na; Onsite, Online, Outsourced och Outdoors. Vi ville inspirera till att utveckla och förnya tänkandet kring att utveckla hur vi undervisar och vi tror på att utmana den klassiska modellen att allt  lärande måste ske i ett klassrum. 

Vad lärde vi oss? 

Redan under promenaden på väg till skogen hände det något. Thomas fick syn på tre parkbänkar och fiskade upp ett gäng post-it lappar. Modellen var Bra/Dåligt/Intressant och vi fick tänka till och skriva lappar på ett tema - på varje bänk. Snabbt interaktivt och lustfyllt. Mkt roligt att använda befintliga bänkar och gångvägen blev vårt klassrum. Det går sedan att digitalisera alla lappar, t.ex genom Miro, och spara allt digitalt. 

Direkt efter kom vi till en bro som blev platsen för att testa en Design Thinking process. Vi kunde använda räcket för lappar och dela upp bron i processsteg. Att bron faktiskt knyter ihop två platser blev en extra dimension. Vi döpte bron till Processbron. Det är en gångbro så vi kan rita med krita på den och blir inte störda av bilar. Ta valfri process och gör om bron till ditt lärorum. 

Vi hittade sedan en plats i kanten av gärdet och plockade upp fikat och fältstolarna. Vi satte oss i ring och gick direkt in på en trendspaning. Thomas la upp DVD fordral (!!!) med rubriker och hade preppat träspadar med viktiga digitala trender som vi fick tilldelade. Vi delade upp trender i Viktiga, Oviktiga och Förstår inte högar. Det är enkelt att preppa korta texter på nån slags hårdare material (som trästickor). Vi diskuterade och Thomas fångade upp det vi inte hade förstått och kunde gå in djupare. En rolig och engagerande övning och rätt snart glömde vi bort att vi var utomhus. 

Att kommunicera

Nästa övning handlade om kommunikation inom teamet. Genom att ställa oss i ring och passa färgade bollar enligt ett mönster kunde vi fysiskt se hur komplex kommunikation är på våra arbetsplatser och grupper. Det var enkelt i början men när Thomas kastade in nya bollar/föremål som benämndes Surdegar, Hjärtefrågor och Innovation blev det kaos i samarbetet. Det blev ett lekfullt sätt att närma oss hur vi kommunicerar egentligen.

Spara allt digitalt

På vägen hem kom de digitala verktygen in och vi spelade in korta filmer med våra tankar på våra egna mobiler och sedan las det upp på nätet - och vi fick kvar våra intryck digitalt. Det går även enkelt att filma post-it lappar för att publicera senare.

Slutsatsen är att alla kände sig energifyllda efter cirka 90 minuter utomhus. Det är stor skillnad på humöret och den allmänna stämningen efter att ha haft lektionen utomhus, inte minst för att vi rört på oss.