Berghs pedagogik

Berghs har alltid utmärkt sig genom att vara en skola med nära kontakter till branschen. Vi levererar kurser med hög relevans och aktualitet. En kurs eller ett program på Berghs leder ofta direkt till nya arbetsuppgifter, kompetenser eller ett nytt jobb.

Vi har förlitat oss på lärare som är yrkesverksamma och våra traditioner har oftast förts vidare genom att tidigare studenter kommer tillbaka som lärare. På det sättet har Berghs traditioner förts vidare i flera generationer.

Hur kan vi då beskriva Berghs pedagogik? Det har gjorts satsningar att förklara den många gånger (som du kan läsa mer om nedan). Den mest övergripande termen är nog Action based learning, det vill säga att vi låter verkliga problem utgöra kärnan i kurserna. Men Berghs är så mycket mer – och vi har sammanfattat det i våra fem principer och våra fem metoder.

Berghs fem principer

Principer är de allmänna förhållningssätt som du kan förhålla dig till när du ska undervisa på skolan.

Action Based Learning – Teori möter praktik när kunskaperna testas direkt i  case-baserade projekt.

Nära verkligheten – Vi är nära den verklighet som ny kompetens ska användas i.

Mångfald – På Berghs strävar vi efter representation från flera olika synsätt, både i teori och praktik.

Inkludering – Alla kommer till tals i klassrummet och vi tar hänsyn till allas olika förutsättningar för lärande. 

Pragmatik – Berghs har ett pragmatiskt förhållningssätt till modeller och teorier – Det som fungerar i verkligheten är bra.

Berghs fem metoder

Metoder kan du direkt applicera när du undervisar på skolan och vi uppmanar dig att inkludera en eller flera av dem när du besöker Berghs. De fungerar.

Här är de fem metoder vi förespråkar:

Backward curriculum – Planera kursen följande ordning: Identifiera önskat resultat, Fastställ mätbara bevis, Planera aktiviteter för inlärning.

Feedback – Genom konkret, tydlig och ärlig feedback sker utveckling. Feedforward visar vägen framåt.

Flipped – Skapa en mer interaktiv kurs genom att lägga föreläsning på webben och ägna lektionen åt handledning, diskussion, och samtal.

Peer to peer – Låt deltagare lära sig genom att dela kunskap med varandra.

Teachback – När en deltagare själv får möjligheten att lära ut får kunskapen ett nytt djup.

Lärandets kontext – de fyra O:na

På Berghs vill vi utforska och utveckla vårt sätt att se på utbildning. En viktig del är att ifrågasätta och tänka till kring kontexten där lärandet sker. Vi har tagit fram konceptet den fyra O:na som står för Outside, Outsourced, Online och Onsite. Här förklarar Joakim Thulin och Camilla Wallander mer.

Berghs tidigare pedagogiska plattform

Vi bygger alltid vidare på det vi gjort tidigare och det finns mycket att lära för den som vill lära sig mer om lärande en tidigare plattform för lärande. Där står bland annat om Andragogiken, alltså pedagogik för vuxna, som idag känns som vi inkorporerat i vårt dagliga arbete. Berghs pedagogiska plattform författades av Staffan Ryberg och William Easton 2007. Vi tycker den är välskriven, inspirerande och fortfarande aktuell relevant. Här får du ett smakprov.