Backward Curriculum Design

Effektivt sätt att designa/bygga en kurs

Backward Curriculum Design är en modell för hur du kan tänka när du ska designa en kurs. Den skapades av två forskare, Wiggins och McTighe 1998 och har tre delar:

1) identifiera kursmål och resultat,

2) bestäm bevis för att kunskap uppnåtts och

3) vilka läroupplevelser och undervisning du behöver för att uppnå 1 och 2.

Modellen är en slags baklängesplanering av kursen som utgår från slutet på kursen, där mål ska möta resultat, och låter dig planera HUR du ska komma dit.

Läs mer här: https://canvas.instructure.com/courses/803402/pages/lesson-3-backwards-design

Så här brukar man illustrera BCD:

Här är en mall som visar hur det går att använda BCD för att skapa en lektion. Modellen kan appliceras på både lektioner och kurser. Prova själv på en egen lektion eller en kursplanering.