Sophia om vad som blir intressant

Ställ rätt fråga och feedbacken blir relevant

Sophia Wood ar designer och undervisar på Berghs heltidsprogram sedan flera år. Hon berättar om den övergripande frågan som ramar in hennes feedback: Vad är intressant [i verket]?. Det ger henne, och studenten ett större perspektiv.