Om Berghs

Berghs från 1941 till idag

1941 startar Gösta Bergh och hans hustru Irma Reklamtekniska Skolan. Här börjar Berghs resa mot den kommunikationsskola vi är idag.

De första tolv eleverna studerar dekoration, illustration, kroki, mode, annonsteckning och dräktstudie. En ettårig kvällsutbildning för reklamassistenter finns också.

Första vårutställningen blir mycket uppskattad och välbesökt. 1945 beviljar kungen, Gustav V, skolan statsbidrag och namnet ändras till Berghs Reklamskola. Händelsen publiceras i SF:s journalfilmer. 1948 förvandlas reklamassistent-utbildningen till Reklamkonsulentlinjen och blir tvåårig.

Reklam- och marknadskonsulenter diplomeras

1950 diplomeras den första kullen reklamkonsulenter. DBR, ”Diplomerad vid Berghs Reklamskola”, blir snart ett begrepp. I slutet av 50-talet påbörjas en diskussion om att starta en utbildning för marknadskonulenter. Många av reklamkonsulenterna har hamnat på marknadssidan på företag, har det visat sig, och skolan vill möta upp behovet av utbildning. Det dröjer dock till 1963 innan Marknadskonsulentlinjen startar.

1963 pågår den stora citysaneringen i Klarakvarteren. Skolan, som dittills legat på Regeringsgatan 19, flyttar till Kronobergsgatan. Samma år startar Marknadskonsulentlinjen och skolan får namnet Berghs Reklam/Marknadsskola. Första kullen marknadskonsulenter diplomeras 1965. Till följd av ett ägarskifte i fastigheten på Kronobergsgatan, flyttar skolan tillbaka till Klarakvarteren 1968 . Nya adressen blir Drottninggatan 12.

Nya format växer fram

I oktober 1975 informerar skolan sin styrelse följande: Dagskolan ca 75 sökande, 22 antagna – fullt. Marknadskonsulentlinjerna 70 sökande, 30 antagna på reklam, 28 antagna på marknad, Copylinjen 24 antagna – fullt. Aftonskolan för tecknare välbesatt. 1977 går Gösta Bergh i pension och säljer sin skola till Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV. På TBV finns sedan tidigare AB Reklam och Marketinginstitutet RMI, med utbildningarna Reklamlinjen, Marketinglinjen och en marknadsekonomlinje. TBV slår ihop de båda skolorna till RMI-Berghs.

1979-81 Eftersom det är två helt olika skolkulturer som möts när RMI slås ihop med Berghs, blir inte sammanslagningen helt problemfri. Konjunkturläget i slutet av 70-talet är inte heller det bästa. Skolan blöder pengar och i början av 80-talet har TBV fått nog. RMI-Berghs ska läggas ned.

1982 , när skolan är nedläggningshotad, kommer Sveriges Reklambyråförbund in i bilden. Uppvaktade av lärare och elever inser förbundet att skolan behövs för att försörja reklambranschen med välutbildade medarbetare.

Reklambyråförbundet tar över skolan sommaren 1983, ombildar den till ett aktiebolag och tillsätter Tore Nordlinder som vd och rektor.

1984 flyttar RMI-Berghs till det gamla lärarinneseminariet på Riddargatan 5. Skolan expanderar och startar i slutet av 80-talet filialer i Göteborg och Malmö. Dessutom startas RMI-Berghs Distansskola.

1990 har RMI-Berghs vuxit ur lokalerna på Riddargatan och flyttar söderut, till Söder Mälarstrand och gamla Münchenbryggeriet. Skolan har nu 1000 elever, 400 lärare och handledare, 30 olika kurser och utbildningar och en omsättning på 30 miljoner kronor. 1991 startar RMI-Berghs Företagsskola.

Januari 1997 går Tore Nordlinder i pension. Hans efterträdare, Elisabeth "Pyttan" Ström, är vd och rektor på skolan 1997-1998. Under den tiden växer utbildningsutbudet ytterligare något, filialerna i Göteborg och Malmö läggs ned och i Stockholm packas flyttbilen än en gång.

Januari 1998 flyttar RMI-Berghs till Sveavägen 34 mitt i city och får ett nytt namn, RMI-Berghs Kommunikationsinstitut. Malou Örner tillträder som rektor.

En internationell mötesplats

Den 1 juli 2000 byter skolan namn till Berghs School of Communication. Namnbytet är en följd av skolans nya inriktning och målsättning – att bli en internationell mötesplats för alla inom PR, reklam och media, journalistik och design. Tom Andersson är rektor 1999-2002 och under den perioden går den norska koncernen Anthon B Nilsen in som huvudägare.

Oktober 2002 tillträder Manne Schagerström som rektor och vd. I december samma år köper Anthon B Nilsen ut Sveriges Reklamförbund.

2008 blir Pär Lager vd och Sofia Strömberg rektor. Lars Eric Onarheim tillträder som styrelseordförande. Alla diplomutbildningar blir nu på heltid och studiemedelsberättigade. Skolans internationella satsning är konkret med det internationella bachelorprogrammet. Dessutom genomför skolan uppdrag utomlands, bland annat i Ryssland, Ukraina och Tyskland.

Berghs idag

Nuvarande vd Camilla Wallander tillträder i oktober 2011 och i och med det inleds den spännande fas som skolan befinner sig i idag. I grunden finns en stor passion för kommunikation och en drivkraft att se människor utvecklas. Genom att bygga en  utvecklingskultur så har Berghs etablerat såväl en stark bas som en kraftfull spets i sitt erbjudande.

Berghs produktutbud består idag av kurser och utbildningar sträcker sig från 1 dag till 2 år. Det finns sex heltids­utbildningar på 1-2 år. För professionella finns ett 70-tal kurser på dagtid, kväll eller online. Berghs Solutions gör skräddarsydda lösningar till företag, vilket kan vara allt från utbildningsdagar till längre akademier. Vårt internationella erbjudande är en bachelor där studenterna läser ett halvår på Berghs och sen tar sin examen utomlands, ett online program Online certificate (strategic or creative) och möjlighet att skräddarsy utbildningar även utomlands.

Ekonomiskt har Berghs haft ett stabilt resultat sista 10 åren. Genom utveckling av nya kurser och erbjudanden samt stort intresse för kommunikationsutbildningar så har omsättningen ökat varje år, och 2015 gjordes ett väldigt starkt resultat. Vår vinst går till utveckling av nya verktyg, vår miljö och säkerställa möjligheten att sitta centralt i bästa läge.

Berghs är en unik kommunikationsskola, det gäller både om man jämför med svenska och internationella konkurrenter. Berghs är ensamma om ett utbildningskoncept som förenar det bästa av världar, dvs utbildar både de som ska in i ett yrke och vidareutvecklar de som vill bygga på. Läsåret 2015 har Berghs 250 heltidsstudenter, fler än 3000 kursdeltagare och ett 90-tal företag som skräddarsyr utbildning. Skolan har 35 anställda men inga fast anställda lärare, däremot kortare deltidsavtal med 800 yrkesverksamma lärare och handledare.

Ägarna Anthon B Nilsen startade 2012 en svensk koncern där Pär Lager tillträdde som vd och går in som ordförande i Berghs styrelse. Under 2017 byter utbildningskoncernen namn till Intendia Group, med totalt tolv skolor i Sverige och Norge. I oktober 2023 går ägarskapet över till Skandinaviens största utbildningsaktör AcadeMedia.