Berghs Advisory Board

Uppgiften för Berghs Advisory Board är att bidra till att Berghs utbildningar och kurser stödjer rätt kompetens för framtiden. Viktigt är att anpassa kunskap till behoven som finns just nu. Att vara relevant och säkerställa kompetens, inte bara erbjuda kunskap. Vi har ett Advisory Board för hela Berghs, där vi med blandad erfarenhet har kreativa diskussioner kring utmaningar, kompetens och samverkan.

Beyond, Build Back Better, New Normal, Next. Tiden nu handlar om stora omställningar. Det finns ett kunskaps- och förståelsegap, utmaningar med att formulera tydliga målbilder och brist på struktur för att uppdatera kompetens.Bland de kompetenser som är helt avgörande för idag och imorgon är ”human skills” som creativity, communication, collaboration och critical thinking. Vi behöver förbereda varje individ med ett processtänk som gör att de kan klara av att följa med i en tid av snabba förändringar – förbereda ännu mer för imorgon än idag.Vi tror på att kommunikation bidrar till att hitta innovativa lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Att integration mellan studenterna, utbildningar, ämnen, näringslivet, byråer, entreprenörer och företag är fortsatt viktigt.Vårt Advisory Board bidrar till att säkerställa att Berghs är en hub för innovativa idéer, reflektion och kunskap såväl fysiskt som digital.

Berghs Advisory Board 2024:

Från Berghs: Camilla Wallander (VD), Linn Tornerhielm (chef kursverksamheten), Patrik Hambraeus (Learning Developer), Marie Alani (Faculty/International) och Jasper Nordling (projektledare). Programansvariga: Pål Pettersson (CD), Svante Ahlman (AC), Maxime Jonsson (PL), Axel Barvaeus (PR och SK) och Paula Ponzer (GM, DDS).