Om Berghs

Vårt hållbarhetsarbete

Vad är det som Berghs Bryr sig om?

1. Utbildning

Vi bryr oss om relationen till våra studenter, kursdeltagare, föreläsare och hur de har det hos oss. Vi bryr oss om att se till att de på bästa sätt kan tillgodogöra sig det vi lär ut. Vi bryr oss om att utbildningarna håller högsta kvalitet och att ge verktyg för hållbar kommunikation. När vi verkar i utbildningsväsendet är också vår utbildning den viktigaste aspekten i hållbarhetsarbetet, med möjlighet att påverka studenter och kursdeltagare.

Vad gör vi?

Påverkan: Vi erbjuder sen många år tillbaka kursen ”strategisk hållbarhets­kommunikation” för yrkesverksamma med starter såväl vår som höst. Vi lägger grunden första halvåret för alla studenter i den samlästa kursen ”Explore Sustainability” där studenterna utforskar olika samhällsproblem med hjälp av shared value perspektivet. Vi engagerar oss i ungas stress och ohälsa med proakivt arbete där vi erbjuder coaching och samtalsgrupper. Vi delar kunskap genom t ex hållbarhetspoddar, föreläsningar i Almedalen och inspirationsföresläsningar/webinarier.

Utveckling: Vi har anonymiserat ansökan till våra heltids­utbildningar i syfte att öka trygghet kring att vi tittar på talang. Vi erbjuder  kursen Berghs intro och Berghs Intro online som är en introduktion till alla olika yrkesroller inom kommunikation för att lättare kunna orientera sig. Vi ger stipendier till Berghs intro i olika sammanhang, som t ex via samarbetspartners olika initiativ. Studentinitiativet BSSG (Berghs Student Support Group) har nu implementerats för att synliggöra utvecklingsbehov, sätta nya standarder och trygga studenter med diagnoser och speciella behov.

2. Medarbetare

Berghs är ett värderingsdrivet företag vilket innebär att vi förutom det självklara med att följa lagar och respektera mänskliga rättigheter även bryr oss om att alla medarbetare ska må bra, känna engagemang och ta ansvar på sin arbetsplats. Vi bryr oss om hur vi beter oss mot varandra, vi delar med oss till varandra och jobbar ihop.

Vad gör vi?

Hälsa: Ger verktyg och kunskap som underlättar balans mellan arbete/fritid. Vår arbetsmiljö har flexibla ytor mellan egna höj/sänkbara skrivbord, olika mötesrum, inspirerande workspace och inspirerar till fina utomhusområden i vår närmiljö. Digitala administrativa verktyg som slack, zoom, trello, google drive ökar flexibilitet kring var jobbet görs. Vi erbjuder kontinuerliga hälsoundersökningar och bryr oss om hur arbetsmiljön är såväl på Berghs som hemma. Vi aktiverar oss genom olika utmaningar, hälsoseminarier och har generöst friskvårdsbidrag. Det finns Berghs cyklar för att ta sig ut, och duschar på varje våningsplan om man t ex vill ta en löptur.

Delaktighet: På måndagsmötet har vi kort uppdatering, varje månad har vi en Berghs Update. En årlig kick-off och en konferens för helhet och utveckling. Vi tror på personligt ledarskap, feedback och coachande förhållningssätt. Alla delar och kommunicerar via Slack samt är delaktiga i vår strategiska riktning genom t ex tvärprojekt. De stora digitala plattformarna har sina supersuserteam som möts för samtal/utveckling.

Utveckling: Vi strävar efter 100 timmars lärande per år för varje individ. Med lärande räknas poddar, artiklar, video, omvärldsspaningar, webinarier, gå kurser, delta i tvärprojekt, ta tid att testa nytt, juryarbete, föreläsa etc. Alla är en del av omvärldsbevakningen vilket ger förutsättningar att kunna bidra. Vi har återkommande kurser i personligt ledarskap och erbjuder möjlighet att gå andra relevanta kurser på Berghs såväl dag, kväll som online.

3. Omvärld

Vi bryr oss om det samhälle och den värld vi verkar i. Om miljön, våra gemensamma resurser och om människors levnads- och arbetsförhållanden i den. Vi bryr oss om att försöka förstå hur allt hänger samman och att hålla oss uppdaterade kring utmaningar och lösningar som rör både miljö och människor. Vi vill hitta rätt samarbeten och relevanta, kreativa metoder och angreppssätt för att ta ansvar på det som vi kan påverka genom vår verksamhet på Berghs.

Vad gör vi?

Hållbarhetsmål: Vi tror på en hållbar tillväxt som innefattar PPP, dvs people (socialt), profit (ekonomi) och planet (miljö). En omställning till en hållbar ekonomi innebär att förhålla sig till de globala målen. Vi har valt ut fem mål vi vill lägga tid och kraft att påverka: SDG 4 Quality Education, SDG 5 Gender Equality/Diversity, SDG 8 Decent work and economic growth, SDG 11 Sustainable Cities  samt SDG 12 Responsible consumption and production.

Lokalt: arbetar med samverkan och inkludering, väljer partners och leverantörer som delar våra värderingar. Vi har kollektivavtal med Unionen, som jobbar med hjärtefrågor som kompetens ger kraft, fler och bättre jobb samt balans i arbetslivet. Vi har ett externt inkluderingsråd för att driva mångfaldsfrågor. Berghs är partner till :part sedan det grundades (fd Sthlm Open) - ett initiativ för att få fler ungdomar att uppmärksamma kommunikations­branschen. Vi stöttar med kommunikation, lokal, juryarbete och handledning. Vi jobbar även nära Changers Hub och Värmevärket där vi medverkar i utbildningsinitativ samt ger stipendier. Vi har under många år jobbat nära och gett stipendier till UF (Unga Företagare).

Pro-bono: Berghs erbjuder Giva Sverige  (branschorganisation för frivilligorganisationer) ett stort examensprojekt varje år. Vi samverkar med Norrsken, och ger även ett probono projekt till ett impact företag. Från inskickade briefer väljer vi ut ett eller flera projekt för ett team att jobba med i 6 veckor.

4. Etik

Vi bryr oss om att samla och följa upp på viktiga lagar och förordningar. Våra värderingar är en vägledare för hur vi vill utveckla och driva vår verksamhet. Frågor kring jämnställdhet, mångfald, skapa bra förutsättningar för unga människor är något vi engagerar oss kring.

Vad gör vi?

Policy: Vi har en etisk policy med frågor att ställa vid tveksamhet kring ett uppdrag/samarbete. ”Har företaget/organisationen/varumärket en inkluderande affärsidé? Om ej: Kan Berghs på något sätt förändra deras grundvärderingar? Om nej på bägge frågor finns ej grund för samverkan. Detta har även lett till att vi avslutat kundprojekt.

Värderingar: Vi strävar efter en mångfald i perspektiv och erfarenheter. Därför har vi målstyrt, för att uppnå och när vi sen flera år tillbaka uppnått målet kunna behålla, nivån 50/50 kvinnliga och manliga lärare på skolan. Vi har även målsatt >30% etnicitet (utlandsfödd eller en person i familjen från annat land) vad gäller oss som personal, våra lärare och studenter. Det innebär att vi jobbar på att bredda vår synlighet vid rekrytering genom tonalitet och nyttjandet av nya nätverk. Vi förtydligade vår diskriminineringspolicy och värderingsgrund i samverkan med studenterna efter #metoo. Vi har haft webinarier samt tagit fram rekommendationer och tips på källor att bygga kunskap kopplat till BLM.

Normkritik: Vi driver frågor kring normkritik genom föreläsningar, artiklar, poddar, Almedalen och olika paneler. Berghs studenter tog fram ny kategori ”100 Fattaren” i tävlingen 100W. Under CAB veckorna (introveckorna för studenterna) ingår kunskap och samtal om mångfald/perspektiv. Vi har tagit fram en normkreativ checklista i samspel med studenter. Vi har ett externt inkluderingsrdd sedan över 5 år sedan.

Lagar: Vi jobbade igenom alla processer inom GDPR området när det infördes 2018 och har löpande uppföljning inom området. Samma år infördes en wistleblower funktion i koncernen. Vi har nära samarbete med advokatfirman MarLaw, både vad gäller utveckling och medverkan i specifika kurser samt rådgivning till oss som skola. Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade om det viktigaste från  arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter, Global impact etc

5. Miljö

Vi bryr oss om vår gemensamma miljö, tänker på att hushålla med resurser, ta hand om vårt avfall och göra medvetna val för att få minska vår miljöpåverkan. Vi vill vara energieffektiva och tar miljöhänsyn vid inköp av transport samt tänker på miljöaspekten vid inköp av produkter och tjänster.

Vad gör vi?

Lokaler: Januari 2021 flyttade Berghs till ny adress i Gasverksområdet Norra Djurgårdsstaden - ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden som har till uppgift att testa och utveckla nya lösningar för en hållbar framtid. Berghs deltog aktivt i renoveringen av det 100 år gamla reningsverket och fastigheten uppnår miljöbyggnadskrav på innemiljö med betyg guld. Möblering inne i huset är en kombination av gammalt, nytt och byggt. Vi vann ROT priset för det mest hållbara renoveringen under 2021.

Arbetsmiljö: Placeringen i Norra Djurgårdsstaden innebär ökad närhet till naturen , såsom Husarviken och Stora skuggan. Vi inkluderar utomhus som viktig del i var lektioner kan hållas samt möten. Det finns ett antal olika mötesrum för att kunna ha möten, workspace att jobba i projekt men även för att sitta ostört att arbeta eller ta paus för reflektion. Det finns vilorum, och ett antal duschrum.

Avfall: vi minskar vår avfallsmängden genom ett system som består av matavallskvarn på varje våningsplan, sopsug och miljörum. Nya möbler för effektiv soppsortering finns i hela huset. Vi har installerat vattenstationer och alla studenter/kursdeltagare/lärare får vattenflaskor för att minska engångsförbrukning av plast- och pappersmuggar.

Energi: Byggnaden är ett lågenergihus med välisolerade klimatskal och energieffektiva installationer, det är närvarostyrd belysning samt sektionsstyrd ventilation i hela huset. Vi har förnyelsebar energi.

Inköp och material: Vi har digitaliserat diplom och avtal, installerat skrivarrutiner som minskat mängden utskrifter och inköp av papper, vi skickar e-postfakturor. Vi har tydliga miljökrav i vår städupphandling. Vi utvecklar ständigt caféutbudet för att få mer hälsosam mat och majoritet vegetariskt etc. Genom nytt kök med ökade möjligheter till att göra mer själva ser vi till att jobba effektivt och minska svinn.

Transport: Busshållplats finns precis utanför huset, och vi har närhet till T-bana. Det skapas utrymme för cyklar och vi har köpt in ett gäng cyklar till personalen. Vi har infört resepolicy i vår personalbok ”book of berghs” och vi miljökompenserar en gång per år för mängden flygresor vi gjort.