Vårt hållbarhetsarbete

Vad är det som Berghs Bryr sig om?

1. Utbildning

Vi bryr oss om relationen till våra studenter, kursdeltagare, föreläsare och hur de har det hos oss. Vi bryr oss om att se till att de på bästa sätt kan tillgodogöra sig det vi lär ut. Vi bryr oss om att utbildningarna håller högsta kvalitet och att ge verktyg för hållbar kommunikation. När vi verkar i utbildningsväsendet är också vår utbildning den största påverkansaspekten, med möjlighet att påverka studenter och kursdeltagare.

Vad gör vi?

Påverkan: Vi har ett stort samverkansprojekt ”Berghs Explore” där studenterna utforskar olika samhällsproblem med hjälp av shared value perspektivet. Utmaningarna tas fram tillsammans med olika parter. Vi erbjuder sen många år tillbaka kursen ”strategisk hållbarhets­kommunikation”. Vi har gått igenom en seminarieserie kring ungas stress och ohälsa för att kunna arbeta proaktivt och stödja. Vi delar kunskap genom t ex samtal i hållbarhetspodd och inspirationsföresläsningar på Berghs Morning Routine.
Material: Vi har digitaliserat diplom, och mailar kursdeltagare istället för utskrift på papper, installerat nya skrivarrutiner som minskat mängden utskrifter och inköp av papper, infört printkvot till studenterna och skickar ut e-postfakturor (pdf).
Utveckling: Vi har anonymiserat ansökan till våra heltids­utbildningar i syfte att öka trygghet kring att vi tittar på talang. Vi har tagit fram kursen Berghs Intro online för att möjliggöra för fler stipendier i olika sammanhang (t ex Sthlm Open initiativet, byråinitativ etc)

2. Medarbetare

Berghs är ett värderingsdrivet företag vilket innebär att vi förutom det självklara med att följa lagar och respektera mänskliga rättigheter även bryr oss om att alla medarbetare ska må bra, känna engagemang och ta ansvar på sin arbetsplats. Vi bryr oss om hur vi beter oss mot varandra, vi delar med oss till varandra och jobbar ihop.

Vad gör vi?

Hälsa: Ger verktyg och kunskap som underlättar balans mellan arbete/fritid. Digitala administrativa verktyg underlättar och ökar flexibilitet kring var jobbet görs. Erbjuder hälsoseminarier, hälsoaktiviteter (t ex massage på Berghs) och har generöst friskvårdsbidrag. Vi har höj/sänkbara skrivbord. Vår arbetsmiljö förändras löpande med nya mötesrum och workspace.
Delaktighet: Vi har måndagsmöte för kort uppdatering, en månads Update inom olika områden och en årlig kick-off för helhet och utveckling. Vi tror på personligt ledarskap, feedback och coachande förhållningssätt. Vi kommunicerar och involverar i vår strategiska riktning och skapar delaktighet i utvecklingsprojekt. Vår Operations grupp involverar personer från olika team, för att snabbare initiera och lösa operativa frågor. Supersuserteam för våra digitala plattformar bidrar till kontinuerlig utveckling.
Utveckling: Alla medarbetare går varje år på flera seminarier på och utanför Berghs samt även studiebesök och festivaler internationellt för att vara uppdaterade kring trender och omvärld. Vi erbjuder möjlighet att gå kurser på Berghs såväl dag, kväll som online. Har workshops kring personligt ledarskap.

3. Omvärld

Vi bryr oss om det samhälle och den värld vi verkar i. Om miljön, våra gemensamma resurser och om människors levnads- och arbetsförhållanden i den. Vi bryr oss om att försöka förstå hur allt hänger samman och att hålla oss uppdaterade kring utmaningar och lösningar som rör både miljö och människor. Vi vill hitta rätt samarbeten och relevanta, kreativa metoder och angreppssätt för att ta ansvar på det som vi kan påverka genom vår verksamhet på Berghs.

Vad gör vi?

Lokalt: arbetar med samverkan och inkludering, väljer partners och leverantörer som delar våra värderingar. Vi har kollektivavtal med Unionen, som jobbar med hjärtefrågor som kompetens ger kraft, fler och bättre jobb samt balans i arbetslivet. Ett nytt externt inkluderingsråd etablerades 2018 för att driva mångfaldsfrågor.
Policy. Tagit fram en etisk policy kring frågor att ställa vid tveksamhet kring ett uppdrag/samarbete. Vi ställer två frågor: ”Har företaget/organisationen/varumärket en inkluderande affärsidé? Om ej: Kan Berghs på något sätt förändra deras grundvärderingar? Om nej på bägge frågor finns ej grund för samverkan. Detta har även lett till att vi avslutat kundprojekt.
Pro-bono: Berghs erbjuder FRII (branschorganisation för frivilligorganisationer) ett stort examensprojekt varje år. Från inskickade briefer väljer vi ut ett projekt för ett team att jobba med i 2 månader. Berghs stöttar med utbildning, lokal och handledning för ”Sthlm Open” ett initiativ för att få fler ungdomar att uppmärksamma kommunikations­branschen. Vi deltar i jury, sponsrar med lokal, erbjuder coachning och ger stipendie till UF (Unga Företagare).

4. Etik

Vi bryr oss om att samla och följa upp på viktiga lagar och förordningar. Våra värderingar är en vägledare för hur vi vill utveckla och driva vår verksamhet. Frågor kring jämnställdhet, mångfald, skapa bra förutsättningar för unga människor är något vi engagerar oss kring.

Vad gör vi?

Värderingar: Målstyrt för att få och när vi nu uppnått det – behålla nivån 50/50 kvinnliga och manliga lärare på skolan. Vi har målsatt >30% etnicitet (utlandsfödd eller en person i familjen från annat land) vad gäller oss som personal, våra lärare och studenter. Vi breddar vår synlighet inför rekrytering genom nya nätverk och nyttja nya kommunikationsmetoder. Vår koncern tog fram spelet ”100% rent spel” kring etik och värderingar som samtliga medarbetare spelat, och vi kallar två gånger per år till nya spelomgångar. Vi förtydligade vår diskriminineringspolicy efter #metoo.
Normkritik: Vi driver frågor kring normkritik genom föreläsningar på Berghs, Almedalen och olika paneler. Berghs inspirerade till ny kategori ”bästa inkluderande kommunikation” i inhouse tävlingen och Berghs studenter till ny kategori ”100 Fattaren” i tävlingen 100W. Kursen ”Dev. perspektiv” innebär föreläsningar, personliga samtal och diskussioner kring normer och värderingar. Vi har ihop med studenterna tagit fram en normkreativ checklista.
Lagar: Vi införde en wistleblower funktion i koncernen under 2018. Vi jobbade igenom alla processer inom GDPR området. Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade om det viktigaste från  arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, miljöbalken, avfallsförordningen, mänskliga rättigheter, Global impact och OECD:s riktlinjer.

5. Miljö

Vi bryr oss om vår gemensamma miljö, tänker på att hushålla med resurser, ta hand om vårt avfall och göra medvetna val för att få minska vår miljöpåverkan. Vi vill vara energieffektiva och tar miljöhänsyn vid inköp av transport samt tänker på miljöaspekten vid inköp av produkter och tjänster.

Vad gör vi?

Avfall: vi vill minska avfallsmängden och väntar på en ombyggd fungerande källsortering till 2019, vi har ersatt ramlösa mot kranvatten från vattenstationer.
Energi: vi jobbar för att minska energiförbrukningen med t ex närvarostyrd belysning samt sektionsstyrd ventilation. Vi har tecknat en grön bilaga och påverkar hyresvärden att supporta miljöaktivititeter. Vi värderar att byta till förnyelsebar energi.
Arbetsmiljö: Vi har tagit fram vattenflaskor som alla studenter och kursdeltagare får vid kursstart för att minska engångsförbrukning av plast/pappersmuggar. Det finns ett antal olika mötesrum för att kunna ha möten, jobba i projekt men även för att sitta ostört att arbeta eller ta paus för reflektion. Vi stärker upp med vilorum för en kortare paus och förbättrat duschrum för cyklister mf
Inköp: utvecklar och ändrar caféutbudet för att få mer hälsosam mat, vi erbjuder mer vegetariskt och ekologiskt på våra event, vi eftersträvar säsongsanpassad frukt etc. Vi har tydliga miljökrav i vår städupphandling.
Transport: Vi har valt fastighet som ligger centralt nära T-bana och bussar, vi har infört resepolicy i vår personalbok ”book of berghs” och vi miljökompenserar en gång per år för mängden flygresor vi gjort.