Press

Berghs vill göra finkulturen tillgängligare

mån, 7 dec, 2015, 09:30

Under två veckor med start idag kommer Berghs samtliga diplomstudenter att lägga allt annat åt sidan för att intensivt undersöka hur konstnärlig kultur kan nå fler människor. Det hela är ett samarbete med Kulturrådet i det traditionsenliga Berghs Explore, projektet där hela skolan tillsammans undersöker hur kommunikation kan göra skillnad i samhället. 182 studenter delas in i 25 grupper med minst en medlem från varje klass.

Varje år två veckor innan jul lägger samtliga Berghs diplomstudenter vardagen åt sidan för att tillsammans undersöka hur kommunikation kan göra skillnad i samhället. I år genomförs projektet tillsammans med Kulturrådet och uppdraget är att lyfta den konstnärliga kultur som är beroende av statligt stöd för att överleva.

– Kommunikation spelar en mycket viktig roll i samhällsutmaningar. I år vill vi undersöka hur konstnärlig kultur kan möta en större eller annorlunda publik, säger Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication.

Berghs Explore syftar till att samtliga Berghs studenter tillsammans, mitt i utbildningen, sätter sina kunskaper på prov genom att utforska hur kommunikation kan bidra till en lösning på en viktig samhällsutmaning,

– Konst och kultur som finansieras med offentliga medel är till för alla. Men för många kan utställningar, föreställningar och konserter verka smala eller svåra att ta till sig. Därför är det mycket spännande att se vad Berghs studenter kan göra för att sänka tröskeln för en publik som sällan syns på kulturinstitutionerna och väcka nyfikenhet hos nya besökare, säger Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef litteratur, läsande och kommunikation på Kulturrådet

Varje arbetsgrupp väljer själv en av alla institutioner som idag får del av kulturbidraget. Den 21 december kl 09:00-14:00 presenteras 25 kreativa lösningar i Berghs lokaler på Sveavägen 34.

Tidigare projekt inom Berghs Explore har fokuserat på bostadsproblem, ungdomsarbetslöshet och senast klimatfrågan i samarbete med Naturskyddsföreningen. Varje arbetsgrupp handleds av yrkesverksamma kommunikatörer och består av minst en student från var och en av diplomklasserna AD/copy, Public Relations, Strategisk kommunikation, Produktions­ledning, Digital strateg/kreatör, Communication design och Bachelor.


Mer info, Berghs School of Communication

Camilla Wallander, VD
073 747 00 21
camilla.wallander@berghs.se

Mer information, Kulturdepartementet

Lotta Brilioth Biörnstad, Enhetschef, Litteratur, läsande och kommunikation.
08- 51926486
lotta.brilioth.bjornstad@kulturradet.se

Om kulturrådet

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 70 anställda.