Press

Berghs tar fram 29 konkreta förslag för hållbar livsstil

mån, 5 dec, 2016, 12:30

I årets upplaga av projektet Berghs Explore får studenterna en utmaning från Stockholm Environment Institute (SEI). Det ska resultera i 29 konkreta idéer på hur företag kan arbeta för ‘Sustainable Lifestyles’, dvs. bidra till en hållbar livsstil bland konsumenter utan att tappa konsumentnytta eller göra avkall på lönsamhet.

Idag startar Berghs Explore för fjärde året i rad och är ett projekt över dryga två veckor som samlar alla skolans studenter runt en gemensam uppgift kring hur kommunikation kan göra skillnad i samhället. Tidigare utmaningar har handlat om frågor som ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist, ensamhet, nyttjandet av kultur och påverkan för att klimatmaxa politiken.

Utgångspunkten för årets utmaning är de hållbarhetsmål för 2030 som FN har definierat i United Nations Environment Programme. Dessa berör många olika områden varav ett är hållbar konsumtion och produktion. Sverige, Japan och WWF International leder programmet Sustainable Lifestyles and Education Programme (SLE). Stockholm Environment Institute (SEI) har fått uppdraget att representera svenska regeringen för implementering av programmet.

– Näringslivet tar idag redan viktiga steg mot olika hållbara affärsmodeller. Berghs studenter har nu möjlighet att stödja företagen ytterligare i deras allt mer världsomspännande utmaningar nämligen: hur kan de bidra till hållbar konsumtion och samtidigt skapa ett affärsvärde? Jag förväntar mig hög kreativitet och innovativa idéer, säger Patricia Vilchis Tella, Research Associate på SEI.

SEI har identifierat 5 fokusområden som är extra viktiga för en värld där konsumenter och producenter ska kunna fungera hållbart: Food, Housing, Mobility, Leisure och Consumer Goods. Det är inom dessa kategorier ca 150 Berghs-studenter indelade i 29 grupper kommer att arbeta i Explore-projektet.

– Det är ett spetsigt uppdrag vi har fått. Vi valde att ta oss an det hållbarhetsmål som kommer närmast vår dagliga verksamhet nämligen hållbar konsumtion och produktion. Studenterna ska samarbeta för att skapa idéer som levererar på tre lika viktiga parametrar, hållbarhet, konsumentnytta och affärsvärde, säger Patrik Hambraeus, Learning Developer, Berghs.

Projektet har även fått en personlig hälsning från FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson som säger att han “uppskattar Berghs engagemang för hållbarhet och att alla goda krafter måste samverka för att uppnå en hållbar värld”.

Redovisning av förslagen sker på Berghs den 21-22 december 2016

Mer information om Sustainable Lifestyles: http://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development

Mer information om SEI: https://www.sei-international.org/

Mer information om FNs hållbarhetsmål: http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda