Press

Berghs heltidsstudenter tar sig an hållbar turism i Berghs Explore

mån, 2 dec, 2019, 16:12

Berghs Explore är en kurs där alla Berghs heltidsstudenter tillsammans utforskar hur ett kommersiellt varumärke kan göra sina kunder nöjda och skapa gynnsamma affärer, samtidigt som det bidrar till att lösa en samhällsutmaning. Årets tema är “hållbar turism” och studenterna jobbar i tvärfunktionella team för att ta fram totalt 22 idéer som på olika sätt bidrar till en mer hållbar turism. 

Turismsektorn är en av världens mest viktiga och snabbast växande ekonomier. Många utvecklingsländer är helt beroende av att folk reser dit. Vi skapar mer öppna samhällen genom turism och inspirerar till utbyte av idéer kulturer emellan. En hållbar turism är när både turister och lokalsamhället vinner på turismen, samtidigt som miljöpåverkan är så liten som möjligt. Turism innebär ett stort antal resor vilket ger en negativ påverkan på miljö och klimat.

– Idag fokuserar samhällsdebatten till mestadels på flygets negativa påverkan, men det finns många fler aspekter av hållbarhet inom turism. Vi har därför valt att ta ett bredare perspektiv kring hållbarhet när Berghs studenter ska ta sig an denna utmaning, säger Rosalin Gustafsson Programansvarig på Berghs School of Communication.

171 studenter från Berghs heltidsprogram Strategisk kommunikation, Digital Design & Strategy, PR, Growth Marketing, Produktions­ledning, Art Director/Copywriter, Communication Design samverkar i team om 7-8 personer för att ta fram en lösning för ett existerande varumärke som bidrar till en mer hållbar turism inom område. Studenterna gör själva valet av varumärke de tycker är det mest relevanta i arbetet att bidra till ökat samhällsansvar.

Delområden studenterna kommer att jobba med är:

  • Den lokala ekonomin – hur kan lokalbefolkningen dra större nytta av landets turism?
  • Mat och livsmedel – hur kan vi hjälpa turister att äta och dricka mer hållbart?
  • Att ta sig runt – hur kan transporten på plats bli mer hållbar?
  • Vatten- och energiförbrukning – hur kan vi minska vatten- och energiåtgång?

Idépresentationerna äger rum den 18/12 och projektetet innehåller kreativ brief, casefilm, koncept & idébeskrining, dokumenterad research och analys samt ett ramverk för vilka KPI:er som ska mätas och följas upp. De mätverktyg som främst används är Shared Value och Triple Bottom Line.

– “Nytt för årets Explore är att vi fört in modellen “Triple Bottom Line” där studenterna kommer att ha målsättningar för people, planet och profit. Det känns relevant att kunna hjälpa företag att se hur dessa mål kan uttryckas på ett relevant sätt i affärs- och kommunikationsplaner. Vi har precis infört den här modellen i Berghs affärsplan, säger Camilla Wallander, VD på Berghs School of Communication.

Kontaktpersoner

Rosalin Gustafsson, Programansvarig PR och Strategisk kommunikation, +46 (0) 8 587 550 59

Camilla Wallander, VD, 073-7470021