Press

Kurppa Hosk förnyar Berghs visuella identitet

mån, 8 feb, 2021, 16:45

Berghs befintliga visuella identitet skapades i slutet av 1990-talet av legendariska reklam- och designprofilen Lars Hall. Identiteten togs fram i syfte att ge Berghs en stärkt affärsprofil med större fokus på kommunikation istället för enbart reklam och design. Nu uppdateras identitetens klassiska manér för att ge större möjligheter till digital användning och skapa mer designdynamik.

- Valet föll på Kurppa Hosk som visade hur vi kunde förnya Berghs utan att kasta bort vår historia. Kurppa Hosk har hanterat denna avvägning mycket bra och vi har lyckats med att skapa närmast en hommage till den tidigare designen och samtidigt förberett Berghs identitet för framtiden. Vi är otroligt nöjda och är just nu mitt inne i att implementera identiteten. Den är både edgy och modern, men samtidigt sann mot Berghs historia, säger Christopher Waldekrantz, marknadschef och Creative Director på Berghs.

Att få förtroendet att visuellt tolka dagens Berghs har varit ett hedersuppdrag menar Thomas Kurppa, medgrundare och Executive Creative Director på Kurppa Hosk.

- Berghs har sedan 40-talet varit en central aktör inom svensk kommunikation, och är närmast att betrakta som en kreativ institution. Många från vår egen personal har tagit sina första steg på skolan, och uppdraget har sedan start engagerat hela byrån.

Kurppa Hosk har lagt stor vikt vid att säkerställa att uppdateringen inte tappar Berghs visuella själ

- Vi har utmanat och moderniserat utan att förlora kontakt med historien – ett Berghs där innovation och tradition kan mötas och skapa en viktig plattform för framtidens kommunikatörer. Den tidigare idén för identiteten är fortfarande stark och en viktig komponent för den nya riktningen, men nya digitala krav och en önskan om en större flexibilitet gav oss tydliga utgångspunkter för vårt arbete, säger Thomas Kurppa.

Det signifikanta utropstecknet som sedan länge varit en utmärkande del av Berghs visuella uttryck blev riktningsgivande i den uppdaterade identiteten. Utropstecknets naturliga tomrum gav upphov till idén om “The Space In Between”.

- Vi fortsatte utforska detta tomrum och fann att det plötsliga avbrottet återfinns i alla kreativa processer. Vägen till målet är sällan rak och oavbruten. Ofta uppstår intressanta diskussioner och tankar i pausen mellan olika riktningar och övertygelser. Detta avbrott präglar även den grafiska linjen, som löper genom hela designprogrammet.

För typografin har tankar om funktion, dynamik och kontraster tydligt vägts in:

- Typografiskt har vi valt att arbeta med dualitet och tydliga kontraster. Serif-typsnittet Reckless används uteslutande för rubriker. Inspirerad av renässansen skapar den ett samtida uttryck genom sin upphöjda x-höjd och markerade avslut. För längre texter tillämpas den geometriska linjären Aeonik. En riktig arbetshäst som tillför struktur och tydlighet. Tillsammans skapar de en funktionell och dynamisk duo, förklarar Thomas Kurppa.

Uppdateringen av det visuella uttrycket sammanfaller med att Berghs stegar in i ett nytt kapitel och byter lokaler. Själva flytten påverkade också behovet av uppdateringen.

- I och med det nya huset, där vi fått vara med och designa miljön, stärktes behovet av en utvecklad visuell identitet. En ny fysisk plats tillsammans med implementeringen av den uppdaterade identiteten gör att vi känner oss ännu mer Berghs. Det är enormt spännande för oss att få fortsätta driva och utveckla en av världens bästa kommunikationsskolor, säger Waldekrantz.


Arbetsgrupp Kurppa Hosk

Thomas Kurppa, Executive Creative Director & Co-founder

Carl Ålenius, Designer (Alumn)

Philip Nyman, Designer (Alumn)

Erica Svejderud, Designer (Alumn)

Carl Herner, Designer

Johan Hammarström, Senior Designer

Tobias Nivaro, Design Director (Alumn)

Titti Kurppa, Design Director

Sladja Sitbon, Senior Account Manager

Anna Odengard, Account Manager (Alumn)

Fredrik Camén, Client Director

Niklas Iacovoni, Motion Designer (Intern)

Arbetsgrupp Berghs

Christopher Waldekrantz, Head of Communication

Teodor Hässler, Digital Designer

Pål Pettersson, Program Director Communication Design


Adam Horne, CD Berghs Studio

Camilla Wallander, VD

Om Berghs School of Communications

Berghs har funnits sedan 1941 och har en lång historia av att skapa ledande kommunikationsutbildningar och därigenom utbilda framtida ledande kommunikatörer. Berghs pedagogik är baserad på Action Based Learning som innebär att praktik sätts i första rummet. Berghs kundlöfte är att personer som utbildat sig på Berghs ska kunna omsätta sina nya kunskaper i praktik omedelbart efter avslutade studier, genom olika perspektiv, metoder och praktiska verktyg. Berghs SoC har tre huvudaffärsområden: heltidsstudier för unga personer som ska in i kommunikations­branschen, kursverksamhet för yrkesverksamma på alla nivåer, samt ett företagserbjudande, Berghs Solutions, med produkter såsom skräddarsydda utbildningar, akademier och studio-verksamhet.

Om Kurppa Hosk

Kurppa Hosk är en varumärkes- och designbyrå grundad 2009. Vi är idag 50+ medarbetare och har kontor i Stockholm samt New York. Vi löser komplexa affärsproblem genom att kombinera skarp strategisk kompetens med design i världsklass. Kurppa Hosk arbetar med några av världens ledande varumärken, från start-ups till globala bolag. Bland våra kunder återfinns Scania, Sandvik, H&M, Esteé Lauder, Securitas, Pinterest, Dustin och Intrum. Kurppa Hosk är delägt av Altor och tillhör den nybildade bolagsgruppen ARC som fokuserar på digital transformation. Förutom Kurppa Hosk ingår även bolagen Cupole, Curamando, Conversionista, Animal och Keybroker, med vilka vi också har ett nära samarbete.