Att hitta kreativa lösningar som går i linje med strategin är en sak – men att vara säker på att man håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet är något helt annat. På den här kursen får du lära dig om marknadsföringslagen, tryckfrihet, etik och annat som en ansvarig reklamutgivare behöver kunna.

Om kursen

Som producent av marknadskommunikation ansvar du för att föreslagna marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis. För en framgångsrik kommunikation och ett lyckat samarbete med kunden är det viktigt att du känner till vilka rättsliga regler som styr marknadskommunikationen och hur de tillämpas i praktiken. Medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer skall ha minst en medarbetare som är ARU, ansvarig reklamutgivare. Att byrån har en person anställd med aktuell och uppdaterad ARU-kompetens är också ett krav enligt branschens rekommendationer för samarbete mellan reklamproducent och reklamköpare, framtagna i samförstånd mellan Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer.

Den här kursen ger dig praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av marknadskommunikation i olika medier. Utbildningen är case-baserad och inriktad på hur din kommunikationsbyrå ska arbeta med juridiska frågor vid produktion av marknadskommunikation. Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare och ledning på kommunikationsbyråer, men även till marknadsansvariga på företag och i organisationer.

Kursinformation

Kursdagar
39 lektionstimmar (+ egen studietid och tentamen).

Måndag 19 september kl. 09.00-16.30
Måndag 26 september kl. 09.00-12.00
Måndag 3 oktober kl. 09.00-16.30

Måndag 10 oktober kl. 09.00-16.30
Måndag 17 oktober kl. 09.00-16.30
Måndag 24 oktober kl. 09.00-16.30
Måndag 7 november kl. 09.00-12.30
Tentamen måndag den 14 november kl. 09.00-12.30

Innehåll

 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Juridik och etik i marknadskommunikation
 • Tryckfrihet och medierätt
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Sociala medier 
 • Specialregler för vissa varor och tjänster
 • Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring
 • Prisinformation
 • Namn och bild i reklam
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Varumärkesrätt och internetjuridik
 • Praktikfallsövningar - så arbetar en ARU

Kursansvarig
Cecilia Torelm Tornberg, Advokat/Sales Manager, Advokatfirman MarLaw

Kursintyg
Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) och godkänd tentamen utfärdas kursintyg.

 

Vanliga frågor

Vanliga frågor om kurser på Berghs.