Om kursen

Som producent av marknadskommunikation ansvar du för att föreslagna marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis. För en framgångsrik kommunikation och ett lyckat samarbete med kunden är det viktigt att du känner till vilka rättsliga regler som styr marknadskommunikationen och hur de tillämpas i praktiken. Medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer skall ha minst en medarbetare som är ARU, ansvarig reklamutgivare. Att byrån har en person anställd med aktuell och uppdaterad ARU-kompetens är också ett krav enligt branschens rekommendationer för samarbete mellan reklamproducent och reklamköpare, framtagna i samförstånd mellan Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer.

Den här kursen ger dig praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av marknadskommunikation i olika medier. Utbildningen är case-baserad och inriktad på hur din kommunikationsbyrå ska arbeta med juridiska frågor vid produktion av marknadskommunikation. Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare och ledning på kommunikationsbyråer, men även till marknadsansvariga på företag och i organisationer.

Kursinformation

Kursdagar
Tisdagar, 39 lektionstimmar (+ egen studietid och tentamen).

17 mars kl. 09.00-16.30
24 mars kl. 09.00-12.00
31 mars kl. 09.00-16.30

14 april kl. 09.00-16.30
21 april kl. 09.00-16.30
28 april kl. 09.00-16.30
5 maj kl. 09.00-12.30
Tentamen den 12 maj kl. 09.00-12.30

Innehåll

 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Juridik och etik i marknadskommunikation
 • Tryckfrihet och medierätt
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Sociala medier 
 • Specialregler för vissa varor och tjänster
 • Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring
 • Prisinformation
 • Namn och bild i reklam
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Varumärkesrätt och internetjuridik
 • Praktikfallsövningar - så arbetar en ARU

Kursansvarig
Cecilia Torelm Tornberg, Advokat/Sales Manager, Advokatfirman MarLaw
 

Vill du veta mer om att läsa en kurs på Berghs? Ta en titt på våra vanligaste frågor här! 

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta Berghs kompetensrådgivare, 
08-587 550 50, radgivning@berghs.se