ARU - Ansvarig reklam­utgivare

Berghs Professional

 • Distans
ARU – Ansvarig reklamutgivare

Att hitta kreativa lösningar som går i linje med strategin är en sak – men att vara säker på att man håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet är något helt annat. På den här kursen får du lära dig om marknadsföringslagen, tryckfrihet, etik och annat som en ansvarig reklamutgivare behöver kunna.

Sammanfattning

Ansök nu Sista ansökningsdag är 1 feb 2021

Datum: 12 mar 2021 – 4 jun 2021

Sista ansökningsdag: 1 feb 2021

Hur: Distans

Egna studietimmar: 10 per vecka

Kursdatum: Startseminarium på Berghs den 12/3 kl. 12.00-16.00 Tentamen på Berghs 4/6 kl 09.00-12.00

Plats: Den här kursen hålls på distans

Om kursen

Som producent av marknads­kommunikation ansvar du för att föreslagna marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis. För en framgångsrik kommunikation och ett lyckat samarbete med kunden är det viktigt att du känner till vilka rättsliga regler som styr marknads­kommunikationen och hur de tillämpas i praktiken. Medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer skall ha minst en medarbetare som är ARU, ansvarig reklamutgivare. Att byrån har en person anställd med aktuell och uppdaterad ARU-kompetens är också ett krav enligt branschens rekommendationer för samarbete mellan reklamproducent och reklamköpare, framtagna i samförstånd mellan Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer.

Den här kursen ger dig praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av marknads­kommunikation i olika medier. Utbildningen är case-baserad och inriktad på hur din kommunikationsbyrå ska arbeta med juridiska frågor vid produktion av marknads­kommunikation. Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare och ledning på kommunikationsbyråer, men även till marknadsansvariga på företag och i organisationer.

För medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer krävs att minst en medarbetare är ARU, ansvarig reklamutgivare. ARU står för Ansvarig Reklam Utgivare och har funnits sedan 1970 som en garanti för särskild kompetens och kvalitetssäkring när det gäller marknadsföringens juridik och etik”.

Vem är kursen för?

Den här kursen riktar sig främst till produktionsledare, projektledare och ledning på reklambyråer, samt till marknadsansvarige.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information?
Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om distanskurser på Berghs.

Kursansvarig

cecilia.torelm.tornberg.berghsCecilia Torelm Tornberg, advokat, Advokatfirman MarLaw

12 mar 2021 – 4 jun 2021

Sista ansökningsdag är 1 feb 2021

Hur: Distans
Egna studietimmar: 10 per vecka
Kursdatum: Startseminarium på Berghs den 12/3 kl. 12.00-16.00 Tentamen på Berghs 4/6 kl 09.00-12.00
Plats:

Den här kursen hålls på distans

Ansök nu Sista ansökningsdag är 1 feb 2021

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja.

Övrig information

Glöm inte att uppge eventuellt medlemskap i KOMM. i samband med bekräftelse av plats.
JP marknadsnet faktureras separat.
För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform. Kursplan och schema finns i kursen i onlineplattformen.

Det här får du

 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Juridik och etik i marknadskommunikation
 • Tryckfrihet och medierätt
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Specialregler för vissa varor och tjänster
 • Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring
 • Prisinformation
 • Namn och bild i reklam
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Varumärkesrätt och internetjuridik
 • Praktikfallsövningar – så arbetar en ARU

Att läsa på distans

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår webbaserade utbildningsplattform och bestämmer själv när du löser kursuppgifterna enligt schemalagd inlämning. Genomsnittlig studietid för distanskurser är 10 h/vecka. Du behöver tillgång till en dator med kamera och ljudupptagning.

Du får personlig feedback (ej Berghs intro) och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen. Vi arbetar med öppen feedback samt peer-to-peer feedback. Kursstart och kursavslut är på bestämda tidpunkter (se ovan vad som gäller för denna kurs). Kursstart och kursavslut är viktiga kurstillfällen med ämnesintroduktion respektive redovisning av slutarbeten. Videomöten/-föreläsningar filmas och finns tillgängliga under terminen. Du kan genomföra kursen även om du får förhinder att delta i start eller avslut.

Glöm inte att uppge eventuellt medlemskap i KOMM. i samband med bekräftelse av plats.
JP marknadsnet faktureras separat.
För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform. Kursplan och schema finns i kursen i onlineplattformen.

 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Juridik och etik i marknadskommunikation
 • Tryckfrihet och medierätt
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Specialregler för vissa varor och tjänster
 • Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring
 • Prisinformation
 • Namn och bild i reklam
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Varumärkesrätt och internetjuridik
 • Praktikfallsövningar – så arbetar en ARU

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår webbaserade utbildningsplattform och bestämmer själv när du löser kursuppgifterna enligt schemalagd inlämning. Genomsnittlig studietid för distanskurser är 10 h/vecka. Du behöver tillgång till en dator med kamera och ljudupptagning.

Du får personlig feedback (ej Berghs intro) och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen. Vi arbetar med öppen feedback samt peer-to-peer feedback. Kursstart och kursavslut är på bestämda tidpunkter (se ovan vad som gäller för denna kurs). Kursstart och kursavslut är viktiga kurstillfällen med ämnesintroduktion respektive redovisning av slutarbeten. Videomöten/-föreläsningar filmas och finns tillgängliga under terminen. Du kan genomföra kursen även om du får förhinder att delta i start eller avslut.

Alva Ohlsson, designer

”Jag upplevde att kursen var superintressant, speciellt avsnitten om marknadsföring på sociala medier."

Alva Ohlsson, designer

Det var ett uppvaknande att få lite bättre koll på vad som gäller marknadsrättsligt. Det förvånar mig att detta inte är kunskap som är obligatorisk att ha för alla inom reklam/kommunikationsbranschen. Alla borde tillskansa sig juridisk kunskap inom det område man verkar.

Behöver jag några förkunskaper?

Du ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande kunskaper.

Skicka också med

40% rabatt på kursavgiften lämnas till Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar. Ange medlemsskap i samband med bekräftelse av din plats.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.

Studieavgift inkl. moms
36 250 kronor

Studieavgift exkl. moms
29 000 kronor

Tillkommande kostnader
Kurslitteratur/JP Marknadsnet 2 000 kr exkl. moms

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande kunskaper.

Skicka också med

40% rabatt på kursavgiften lämnas till Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar. Ange medlemsskap i samband med bekräftelse av din plats.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms

36 250 kronor

Studieavgift exkl. moms

29 000 kronor

Tillkommande kostnader

Kurslitteratur/JP Marknadsnet 2 000 kr exkl. moms

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

”Jag upplevde att kursen var superintressant, speciellt avsnitten om marknadsföring på sociala medier."

Alva Ohlsson, designer

Alva Ohlsson, designer

Det var ett uppvaknande att få lite bättre koll på vad som gäller marknadsrättsligt. Det förvånar mig att detta inte är kunskap som är obligatorisk att ha för alla inom reklam/kommunikationsbranschen. Alla borde tillskansa sig juridisk kunskap inom det område man verkar.