Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

5 dagar kvar: Berghs Grad Show - Add vision

Nedräkning till Berghs Grad Show 2017. Med fem dagar kvar tittar vi närmare på om vår inställning till ett ljud förändras beroende på vad vi ser? Årets slututställning, som arrangeras av Berghs Studentbyrå, experimenterar med hur människans sinnen kan påverka upplevelsen av kommunikation.

Hörsel och syn är inte oberoende av varandra, utan sammankopplade i hjärnan. För att vi ska uppfatta världen omkring oss, på rätt sätt, så måste intrycken från våra sinnen kombineras i hjärnan, på rätt sätt. Forskning har visat att när intrycken inte kombineras riktigt rätt så kan intrycket från ett sinne förändra vår uppfattning av intrycket från ett annat.

Detta innebär alltså att sånt vi bara inbillar oss faktiskt kan förändra vad vi uppfattar. Något du själv föreställer dig att du ser, kan förvränga vad du hör.

Vi ville testa detta och med inspiration från ljudarkitekter på Lexter tog vi därför fram filmmaterial på en väg, men istället för motorljud la vi till ljudet av vågor.

- Ljud är ett effektfullt kommunikationsverktyg som kan skapa dimensioner, förstärka upplevelser eller överraska. Sammanhanget påverkar dock vår tolkning av det ljud vi hör, något som blir tydligt i filmen där ett härligt vågbrus plötsligt uppfattas som ett störande trafikbrus. I kommunikation av ljud kan detta också fungera precis tvärtom, där ett oönskat ljud med hjälp av rätt metod kan förvandlas till något positivt, säger Malin Isberg & Gustaf Bofält, projektledare på Lexter Ljuddesign

Välkommen till AddX för att ta del av ett sinnesexperiment skapat av Berghs avgångsstudenter. Den 20 maj står portarna öppna för allmänheten. Välkommen till Berghs Grad Show 2017 – AddX!

Följ nedräkningen på Berghs Instagram!