Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

7 dagar kvar: Berghs Grad Show - Add vision

Nedräkning till Berghs Grad Show 2017. Med 7 dagar kvar tittar vi närmare på synen - det mest kraftfulla och förföriska sinnet människan besitter. Årets slututställning, som arrangeras av Berghs Studentbyrå, experimenterar med hur människans sinnen kan påverka upplevelsen av kommunikation.

Synförmågan är det mest kraftfulla och förföriska sinnet som vi människor besitter. Cirka 80 procent av alla intryck vi får, kommer via synen och det är därför inte konstigt att den ges så pass mycket utrymme inom dagens kommunikation.

Ett mänskligt öga med normal syn kan liknas vid en ännu inte uppfunnen digitalkamera, med en upplösning på drygt 8500 dpi och möjlighet att urskilja omkring 1 000 000 olika färgnyanser. Hjärnan uppfattar varje rörelse, varje färg, varje bild via synen och effekten mellan den och ögonen är magnifik. I och med detta är det av tradition att bygga varumärken runt synliga intryck.

Dock finns en problematik kring den mängd synliga intryck som vi dagligen blir utsatta för. Då vi ständigt exponeras för dessa är risken stor att vi sammanblandar eller inte ens lägger märke till de olika budskap som sänds ut.

AddX handlar om att experimentera med de olika sinnena för att på så sätt undersöka om vi kan förstärka eller hitta nya uppfattningar av ett budskap.

Ett exempel på hur man kan experimentera med synintryck är genom synvillor. En synvilla är en illusion som ger en vinklad bild av verkligheten genom att lura ögat och hjärnan. Det handlar om en kombination av intryck, inlärning och prägling. Det som går in genom ögat är ett och samma intryck. Men den tolkning det visuella systemet gör, blir tudelad och motsatt.

Välkommen till AddX 18-20 maj för att ta del av ett sinnesexperiment skapat av Berghs avgångsstudenter. Den 20 maj står portarna öppna för allmänheten. Välkommen till Berghs Grad Show 2017 - AddX!

Följ nedräkningen på Berghs Instagram!