Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

ActionAid ger uppdrag åt Berghs-studenter

actionaidgruppen

Hur kan ActionAid Sverige hantera kommunikationen med faddrarna så att de blir självförsörjande och klarar sig från internationella bidrag? Så löd briefen som studenterna inom Berghs diplomutbildning Marknads­kommunikation tilldelades tidigare i år. Här berättar den vinnande gruppen om lösningen som vann juryns hjärtan.

Maj 7, 2013

ActionAid är en internationell organisation som bekämpar fattigdom genom att framför allt fokusera på kvinnors och flickors rättigheter.

Uppdraget som delades ut till klassen bestod av att utforma ett förslag på strategi och kommunikativt koncept för hur ActionAid Sverige kan hantera kommunikationen med faddrarna så att de blir självförsörjande och klarar sig från internationella bidrag.

Totalt medverkade, inom ramen för delkursen Strategisk kommunikation, fem grupper och för några veckor sedan presenterades den vinnande lösningen för kunden och klassen. Henrik Åkerström, en av medlemmarna i den vinnande gruppen, beskriver lösningen:

"Lösningen belyser den anställda biståndsarbetaren i fältet som en viktig länk mellan dig som givare och fadderbarnet. På så sätt bibehålls den viktiga mänskliga relationen för givaren samtidigt som lösningen tilltalar två olika målgrupper av faddrar med olika beteenden och behov.

Genom att fokusera på biståndsarbetaren attackerar man problematiken tidigare i händelseförloppet. Genom att sätta duktiga arbetare i rörelse som aktivt motarbetar fattigdom och förhoppningsvis kan göra skillnad i barnens samhällen skapas ringar på vattnet. Det är ett ställningstagande som ger ActionAid möjligheten att positionera sig som en nytänkande organisation i Sverige, men också chans att ge ett mänskligt ansikte till våra projekt genom de lokalt anställda i ActionAid-länderna". 

Motiveringen från juryn löd:

”För att verkligen ha vridit och vänt på problemställningen och frågorna i briefen, gjort en väl genomtänkt målgruppsanalys av den information ni hade och sedan kommit fram till en logisk men ändå kreativ lösning på vårt kommunikationsproblem.”

ActionAids representanter var mycket nöjda och vill nu jobba vidare med gruppen för att eventuellt göra verklighet av gruppens idé.

I gruppen ingår dessa elever från klassen Marknads­kommunikation 12/13

Clara Lindholm
Emelie Wiberg
Tolga Demir
Erik Värendh
Henrik Åkerström

765