Artiklar

Alive Bostad tog hjälp av Berghs Studio i ett hållbart bostadsprojekt för unga

Behovet av bostäder är akut. Idag är över en halv miljon unga utan långsiktigt boende. Ambitionen med Alive Bostad är att förändra svensk bostadsmarknad och skapa bättre lösningar åt unga vuxna kopplat till sänkta hyror och ett långsiktigt sparande. Vi har intervjuat Fredrik Wallman, grundare av Alive Bostad, om initiativet.

Hej Fredrik, berätta lite om din affärsidé!
För att lösa bostadskrisen behöver fastighetsbranschen ändras från grunden och tänka långsiktigt. Vi behöver planera för ett samhälle där alla får plats, där både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet prioriteras. Med hjälp av etablerade aktörer och kommuner vill vi vara en katalysator till en ny typ av bostadslösningar.

Och nu har ni ett första projekt?
Ja, första spadtaget togs den 6 september i Uppsala, till byggandet av 162 nya hyresrätter till unga vuxna mellan 18 och 35 år, det vill säga vår målgrupp idag. Fokus är att bygga i tillväxtregionerna och över hela Sverige. Vår finansiering är klar tack vare bolaget SBBNorden AB så vi letar många fler projekt nu. Vi sänker hyrorna i våra hus med 30 % jämfört med marknaden. På så sätt skapar vi möjlighet för sparande till kontantinsats och sedan möjlighet köp till eget boende i småhus exempelvis. Vi tror starkt att denna väg är den rätta långsiktigt.

Vad vill ni åstadkomma långsiktigt och vad är målet?
Vi vill skapa den nödvändiga förändringen i bostadsmarknaden och vara en katalysator. Vi betonar gärna det lite extra, då det är ett viktigt fokus . Det är vår drivkraft och det är utifrån det bolaget startades. Med dagens högt uppskruvade bostadspriser är nästan omöjligt att få ett långsiktigt boende som ung vuxen. Det enda som återstår är att belåna sig över skorstenen, vilket är förenat med stora risker. Risker som ingen riktigt vill tala om idag. Så vi måste skapa en förändring genom att hitta nya affärsmodeller. Fördelningen av våra hyresrätter kommer första hand ske  genom ett lottningsförfarande, så att alla har lika möjlighet oavsett bakgrund och för ekonomisk rättvisa. Vi samarbetar bland annat med Uppsala Universitet för forskning och kommer även erbjuda våra hyresgäster bland annat kurser och coachning i privatekonomi. Husen är självklart byggda i trä ritade av Tengbom Arkitekter, finansieringen är helt grön och vi tittar just nu på idéer såsom återställande av miljön i Östersjön. Projekt som också ligger oss extra varmt om hjärtat.

Väldigt bra initiativ och efterlängtat hos många. Hur kommer det sig att ni tog hjälp av just Berghs Studio?
Berghs Studio är välkänt sedan många år och håller genomgående hög kvalitet. Skolans studenter är samtidigt vår målgrupp så det föll sig naturligt att involvera Berghs Studio för uppdraget. Vi på Alive är både tacksamma och entusiastiska över samarbetet med skolan.

Vad är dina bästa tips till andra som vill förverkliga sin affärsidé?
Först måste man ha koll på ekonomin. Att förverkliga en affärsidé tar oftast längre tid än du räknat med. Det kan vara tufft att ”hamna fel” ekonomiskt i unga år, det är därför viktigt att ha en realistisk syn på sin affärsidé: att förstå vad ni ger er in på, varför och hur det skall realiseras.

Några fler tips?
Bra nätverk är alltid en viktig komponent. Liksom samverkan, samtidigt är det bra att försöka behålla så mycket av ägandet själv. Särskilt initialt. Men det är en lite svår avvägning för det är viktigt få in personer med erfarenhet också. Det är hårt arbete som gäller under lång tid. Det finns egentligen inte några genvägar. Totalt sett är det väldigt positivt att få vara egenföretagare och entreprenör. Att satsa fullt ut på idéer du tror på och brinner för. När du väl fått det att rulla kan arbetet vara både givande och stimulerande. Det innebär samtidigt en frihet du inte får och känner som anställd. Det är i de flesta fall värt mödan helt enkelt.