Samarbeta

Det finns flera sätt för ditt företag att samarbeta med Berghs och Berghs studenter.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda ditt företag eller organisation finns mer att ta del av på www.berghs.se/solutions.

Här listar vi olika sätt man kan samarbeta med Berghs. Kontakta oss på samarbete@berghs.se om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss.

  • Berghs Solutions erbjuder inspirationsföreläsningar, workshops och skräddarsydda utbildningar inom en rad intressanta och aktuella ämnen och hjälper dig även att implementera kompetensen i din organisation. Läs mer på www.berghs.se/solutions.
  • Företagssamarbeten: Om ditt företag vill diskutera samarbeten med Berghs.
  • Student Lab: Ett format där ditt företag samarbetar med studenter med fokus på innovation och kreation. Läs mer på www.studentlab.nu.
  • Vill ditt företag jobba med studenter och alumnistudenter i kortare eller längre uppdrag eller erbjuda jobb efter studietiden? Kontakta oss på samarbete@berghs.se.
  • Examensprojekt: Större uppdrag som resulterar i ett examensarbete för ett studentteam från skolans samtliga heltidsutbildningar.
  • Praktikanter från Berghs: Om praktikperioder och möjlighet till internship efter utbildningen.
  • Rekrytera en student från Berghs: Om ditt företag är intresserade av att rekrytera studenter efter utbildningen.
  • Föreläsa på Berghs: Om du eller någon från ditt företag önskar föreläsa på Berghs.

Har du andra frågor när det gäller samarbete kontaktar du samarbete@berghs.se. Du kan även läsa mer om vad vi kan erbjuda ditt företag på www.berghs.se/solutions.