Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Arbetsprover 2011 - Världens friskaste land

arbetsprover

I år består arbetsproverna av en gemensam brief för samtliga heltids­utbildningar. Däremot skiljer sig uppgifterna åt beroende på vilken utbildning du är intresserad av.

Januari 25, 2011

Observera att arbetsproverna för Interactive Communication och Bachelor ska genomföras på engelska! Ladda ner briefen på engelska här. Ladda ner brief och arbetsprover på svenska här.  Utbildningarna har två sista ansökningsdatum: 5 april och 17 maj. Om du lämnar in din ansökan senast den 5 april, har du möjlighet att få Berghs stipendium. Antagnings- och stipendiebesked skickas då ut i vecka 19. Om du lämnar din ansökan senast den 17 maj, får du ditt antagningsbesked under vecka 25. Se vidare instruktioner under respektive utbildning.  

AVSÄNDARE

Svenska staten och en stor investerare.

BAKGRUND

Ohälsotalen ökar i Sverige, sjukvården märker att allt fler arbetsföra personer är i behov av sjukvård pga ohälsa. För att vända trenden har en idé vuxit fram: En ny, rikstäckande gymkedja ska etableras i Sverige!  

Ägarbilden är speciell, 50 procent ägs nämligen av staten och 50 procent av en stor investerare. Staten går in med tanken “det är en folkrörelse som ska lanseras”.

Investeraren går in med tanken “vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt”. Ägarnas främsta mål är inte att locka de människor som redan tränar på andra gymkedjor till denna nya kedja, utan detta nya koncept ska fylla funktionen som en instegsmodell, ett "fys-light" för de som inte kan identifiera sig med “hälsofascisterna” på Sats Sportsclub, World Class och Friskis&Svettis.

SYFTE

Att få människor att tänka på sin hälsa och sätta den i första rummet. Mottot kan vara: "Hundra steg är bättre än femtio. Femtio steg är bättre än tjugofem. Tjugofem är bättre än tolv. Tolv är bättre än sex...  osv". 

MÅL

 • Att inom fem år finnas i ett tjugotal städer i Sverige.
 • Att inom tio år ha höjt hälsotalet till en attraktiv nivå.
 • Att minska sjukdagar bland de som tränar.

MÅLGRUPP

 • Kvinnor och män i Sverige mellan 18 och 64 år. 
 • Undergruppen är föräldrar mellan 27 och 40 år.

KONKURRENTER

Sats Sportsclub, World Class och Friskis&Svettis.

UNIKT FÖR ÄGARNA

Ägarna har själva tagit fram ett antal USP:ar (Unique Selling Point) som de är nyfikna på att diskutera närmare. En USP är något som är unikt för ett varumärke och något man därmed med fördel kan använda sig av för att särskilja sig från konkurrenterna. De tar med dessa i denna brief för att visa hur de själva funderat:

 1. Help Desk istället för Reception: Som i en simhall eller på Clas Ohlson, alltid en person närvarande i hallen att diskutera träning med.
 2. Brain-Training: Avancerad fortbildning i hälsa/träning/kropp/själ. Inspelade specialistlektioner i fina grupprum med plats för 10 personer. Hela föreläsningsserier med hemläxor, examina osv
 3. Tränings-Buddys: Matchmaking med likasinnade träningskompisar - ett introprogram med gruppcoaching var fjärde vecka.
 4. Dating-service: För dig som gillar kroppar som rör sig... 
 5. Upplevelsecentrum: Wii-terminaler (dansmattor, tennis, bowling), långa löparband för 150 personer, nya (st)avgångar varje timme, innebandyhall, sköna omklädningsrum med spa-feeling.

UPPDRAG / ARBETSPROVER

Uppdraget är helt enkelt:  att lansera den nya gymkedjan.

Ägarna har beslutat sig för att jobba med bred kännedom i de städer som kedjan öppnar i. Kampanjen ska kunna återanvändas när fler gym öppnar i stad efter stad, stadsdel efter stadsdel. Sverige ska bli världens friskaste land! För att lyckas med detta behöver uppdragsgivaren er hjälp. De vill se olika tankar och infallsvinklar, allt ifrån analouge natives till digital natives, från insikter till utförande, från grafiska manér till projektplanering.

Du bestämmer på vilket sätt din kunskap kan göra skillnad genom att välja vilken utbildnings arbetsprover du vill svara på nedan.

Produktionledning / Operativ projektledning 

 1. Välj en av USP:arna ovan och resonera kring hur uppdragsgivaren bör tänka vidare om de ska marknadsföra en produkt. Hur kan en kampanj se ut? Vad ska man fundera på? Vilken person skulle passa som förgrundsfigur? Musik? Foto? Finns det någon årstid som passar bättre? Någon plats? För ett resonemang kring allt man som produktionsledare förmodligen får på sitt bord. 
 2. Gymkedjan ska få ett namn och din arbetsgrupp har kommit på ett som de är väldigt stolta över - HälsaHem. Hur tänker du som produktionsledare kring namnvalet innan det presenteras för kund?

Resonera på max en A4-sida.

Marknads­kommunikation

 1. Namnge gymkedjan och ta fram ett antal kärnvärden för varumärket, att bygga kommunikationen kring. Motivera dina val. Diskutera också kort kring hur du som strateg tar dig an detta projekt och vad du bör ha i åtanke. 
 2. Välj en av USP:arna ovan och resonera kring hur uppdragsgivaren bör tänka vidare om de ska marknadsföra en produkt. Vem ska man rikta sig mot (målgrupp) och vad är viktigt att veta om målgruppen? Hur skulle kampanjen kunna se ut, vilket koncept kan den bygga på och vilka medieval ser du som mest effektiva? Motivera och resonera kring dina val. 

Strategisk kommunikation och pr

 1. Gör med utgångspunkt från uppdragsbeskrivningen (mål, målgrupper etc), en lanseringsplan för gymkedjan – ha gärna fokus på de ickeköpta och gymkedjans egna marknadsföringskanaler. Formulera en plan för lanseringen. Vilka ska vara gymkedjans första steg för att bli känd på den svenska marknaden? Skriv 1-2 A4, gärna i punktform. Det finns ingen ekonomisk begränsning. Aktiviteterna ska vara genomförbara.

 2. Presentera gymkedjan i ett pressmeddelande som ska skickas till, enligt briefen, relevanta medier. Ge exempel på medier som ska få pressmeddelandet.

Interactive Communication

 1. What kinds of digital services can be developed for the new chain of gyms in order to raise the experienced value of the customer’s membership? 
 2. (Strategist): The chain of gyms wants to spark at least 1000 different conversations among its customers. What do you think they should talk about? Which topics should the gym chain encourage, and with whom should it converse? Explain how the gym chain can participate in the conversation!
 3. (Creative): Develop an idea that can spark at least 1000 conversations through digital and social channels!

Grafisk Design

1.Namn och grafisk profil. Ge den nya kedjan ett namn. Motivera namnvalet. Formge namnet i en logotype. Gör en grafisk profil för det nya varumärket:

- Medlemskort, visitkort, brevpapper + 2 valfria förslag

- Gör 1 skiss på gymmets exteriör, 1 skiss på gymmets interiör (entré)

2. Magasin. Gymkedjan ger ut ett medlemsmagasin. Skapa namn + logo för magasinet samt gör två omslag, 1 innehållssida, 1 uppslag. 

3. Foodstore. Till god hälsa hör nyttig och god mat; gymkedjan har sitt eget varumärke med ekologiska färdigrätter och livsmedel. Namnge “mataffären” och skapa förpackningsdesign till:

- En färdig maträtt

- Ett valfritt livsmedel

- En dryck

4. T-Shirt print. Kunderna och medarbetarna är de bästa marknadsförarna.

Ägarna har sett att den effektivaste rekryteringen av nya medlemmar till gymmet sker man till man, mun till mun. Därför har man skapat en egen T-shirt kollektion där kunderna kan vara med och skapa motiven, som är kul att ha på sig, väcker uppmärksamhet, och ger bärarna anledning att snacka om gymkedjan. Som ambitiös och designintresserad kund vill du gärna bidra. Gör 1-2 motiv men gärna fler.

5. Brain Training-app. Gymkedjan kommunicerar även med sina kunder via en mobil-app. Appen har ett rörligt intro på 15 sekunder. Skriv en kort beskrivning av känslan (max 100 ord) och gör ett storyboard eller en rörlig skiss i Quicktime-format som visar hur det ser ut. Gör även ikonen för appen.

Reklam: Art, Copy

 1. Ge den nya kedjan ett namn. Motivera namnvalet.
 2. (art directors): Formge namnet i en logotype. (copywriters): Skriv ett manifest (programförklaring) för det nya varumärket.
 3. Skapa en kampanj för att lansera kedjan. Skapa en häftig kampanj som väcker målgruppens intresse, nyfikenhet och vilja att utforska konceptet. Det finns ingen ekonomisk begränsning, men idén ska vara genomförbar.
 4. Kunderna och medarbetarna är de bästa marknadsförarna. Ägarna har sett att den effektivaste rekryteringen av nya medlemmar till gymmet sker man till man, mun till mun. Därför vill man skapa en kollektion kläder som är kul att ha på sig, väcker uppmärksamhet, och ger bärarna anledning att snacka om gymkedjan. Din uppgift är att skapa t-shirts med budskap som är spännande att ha på sig. Gör 1-2 motiv men gärna fler.
 5. Brand Extension. Mat är en viktig del av hälsan. Nu ska gymkedjan hjälpa sina kunder att handla mat: Färdiga matkassar kan plockas ut efter träning. Mot en extra avgift kan innehållet i kassarna även skräddarsys, genom beställning på nätet. Skapa en kampanj som lanserar mat-kasse-tjänsten. Välj kanal, formulera budskapet och gestalta det.

Bachelor

Choose one or two of the following assignments:

 • Choose a name for the new chain of gyms and explain the reasons for your choice.
 • Choose a color (or color scheme) that can be used for the gym chain’s graphic profile, for the gym interiors, and for staff outfits. Explain the reasons for your choice.
 • Explain in which ways you think that the chain should attract attention in various social media (blogs, Twitter, Facebook, etc).
 • Design a logotype for the new chain of gyms.