Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs arbetsprover 2014: öka valdeltagandet!

arbetsprov

Nu är arbetsproverna äntligen ute och årets tema för de sökande att fundera på och arbeta med blev: öka valdeltagandet! Berghs arbetsprover är ett fiktivt uppdrag att skapa politiskt obunden kommunikation som bidrar till att öka valdeltagandet i valet den 14 september 2014. Målet sammanfattas med att genom kommunikationsinsatser öka engagemanget kring valet 2014 så att röstdeltagandet bland Sveriges röstberättigade höjs från nuvarande 86%. Här hittar du årets alla arbetsprover för Berghs samtliga heltids­utbildningar.

Januari 26, 2014

Klicka på länken för att komma till samtliga arbetsprover 2014. 

BERGHS ARBETSPROVER 2014: ÖKA VALDELTAGANDET! 

Bakgrund:

Sveriges Riksdag (www.riksdagen.se) beskriver demokrati och rätten att rösta på följande sätt:

”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Men det finns flera saker som kännetecknar en demokrati. I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar.”

I dagsläget röstar cirka 86% av Sveriges röstberättigade befolkning. En siffra som man kan tycka är ganska hög, men om riksdagen skall vara det svenska folkets främsta företrädare är det naturligtvis bra om så många som möjligt röstar.

Syfte:

Berghs arbetsprover 2014 är ett fiktivt uppdrag att skapa politiskt obunden kommunikation som bidrar till att öka valdeltagandet i valet den 14 september 2014.

Mål:

Att genom kommunikationsinsatser öka engagemanget kring valet 2014 så att röstdeltagandet bland Sveriges röstberättigade höjs från nuvarande 86%.

Målgrupp:

Den övergripande målgruppen är hela Sveriges röstberättigade befolkning – dvs. personer som fyllt 18 år och som är svenska medborgare och är, eller någon gång har varit, folkbokförda i Sverige. 

Klicka på länken för att komma till samtliga arbetsprover 2014.