Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs Explore hjälper Naturskyddsföreningen att klimatmaxa

camilla wallander berghs

Hur kan Sverige visa ledarskap för klimatet? Nu ska 181 Berghs-studenter under två veckor arbeta intensivt med innovativ marknads­kommunikation för att undersöka hur varumärken och företag kan skapa lösningar som både klimat och näringsliv tjänar på. Naturskyddsföreningen ber Berghs om hjälp att klimatmaxa näringslivet.

Naturskyddsföreningen arbetar sedan tidigare med opinionsbildning och politisk påverkan för att klimatmaxa politiken. Det finns tecken på en positiv utveckling för världens klimatförhandlingar och Sverige skulle kunna driva en mycket tydlig och aktiv linje i klimatförhandlingarna inför Förenta nationernas klimatkonferens i Paris 2015.

I höstens stora projekt ”Berghs Explore” utforskas gränserna för vad kommunikation kan åstadkomma i världen. Vi ser bortom den klassiska reklamhorisonten och tar tillvara på kommunikationens möjligheter att lösa ett existerande problem på nytt sätt. Under två veckor jobbar alla utbildningar med samma projekt. Det ger totalt 27 grupper, 181 studenter, som presenterar kommunikationslösningar där ett gemensamt värde för både klimatet och för varumärken ska skapas.

- Detta ger en ny viktig aspekt på klimatmaxa. Vi är spända på att se vilka lösningar studenterna tar fram och hur vi tillsammans lyckas kommunicera klimatomställningen som en spännande samhällsutveckling.

Berghs vill vara med och bidra till kommunikation som kan göra Sverige till ett föregångsland och höja ambitionen i klimatarbetet. De områden som valts ut är:

  • Tågboom, hur får vi fler att välja tåget?
  • Vegopepp, hur får vi fler att välja grönt?
  • Solrevolution, hur tar vi solrevolutionen till Sverige?
  • Cykelchock, hur kan cykeln bli ett självklart val för ännu fler människor?
  • Uppropet, hur får vi fler att visa att de är redo för nya vanor?
  • Kollaborativ konsumtion, hur får vi fart på den kollaborativa konsumtionen?
  • Rena Rama staden, hur får vi till hantering av hushållssopor på ett hållbart sätt?

- Berghs utbildningar ska inspirera till hållbar kommunikation, dvs medveten kommunikation som kan göra skillnad långsiktigt för människan, företaget och omvärlden. Vi vill synliggöra kommunikationspotentialen i ett verkligt samhällsproblem säger Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication.

Berghs Explore
På uppstartsdagen den 4 december inspireras studenterna kring projektets tema. Det presenteras 7 kommunikativa problem som ska utforskas under projektets gång. Varje problem kommer utforskas av 4 grupper, vilket ger totalt 27 team. Arbetet består av insiktsarbete sammanfattat i en brief, ta fram kreativ idé och ta ut skiss på lösningar i valda kanaler i någon form av gestaltning. Uppdraget i Explore 2014 är att undersöka hur ett varumärke kan bidra till att lösa en klimatutmaning. Välj ett företag/ varumärke som avsändare och ta fram en kommunikationsidé som både bidrar till att lösa den givna klimatfrågan och tjänar varumärket.

Tid: Berghs Explore, 4-18 december 2014
Redovisning av lösningar: Onsdag 17 december kl 9-14.00