Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs i Almedalen

Välkommen till en eftermiddag i Almedalen då vi tillsammans med spännande panelgäster, representanter från kommunikations­branschen och nybakade studenter undersöker frågan kring hur och om marknads­kommunikation kan förbättra samhället. Vi djupdyker ned i den digitala orkanen och frågar oss om det stämmer att där känslan går in går förnuftet ut. Tre seminarier, en massa mingel och en obeskrivlig mängd inspiration utlovas.

Juni 9, 2015

I sommar följer vi upp förra årets succé i Almedalen med ytterligare en ”Berghsdag” -  en spännande eftermiddag då Berghs tillsammans med representanter från kommunikations­branschen, ett gäng nykläckta studenter och initierade paneldeltagare dyker ned i brännheta frågor kring kommunikation och samhälle. Under tre seminarier den 30 juni möts vi på Best Western Strand hotell i Visby.

På agendan står tre seminarier och samtliga hittar du mittemot entrén till Best Western Strand Hotel på Strandgatan 34.

13.00 Kan marknads­kommunikation förbättra samhället?

Vad händer när blivande marknadskommunikatörer tar sig an samma kommunikativa utmaningar som naturskyddsföreningen har på sin agenda? Kan de ta människor från åsikt till handling även i samhällsfrågor? Om så, vad betyder det, på gott och ont för framtida kommunikationsinsatser?

Vad särskiljer kommunikation från information? Det senare har inte som mål att få någon återkoppling utan ska per default leda till en korrekt handling från mottagaren. Kommunikation å andra sidan handlar om att bjuda in, göra mottagaren delaktig och skapa en samverkan mellan ord och handling. Traditionellt har viktiga ambitioner för världen på rätt köl ofta enbart informerats om. Till exempel kring globala miljö-och klimathot. Naturskyddsföreningen vill komma bortom insikt om problemens effekter på lång sikt och närmare handling här och nu. Uppgiften gavs därför till blivande marknadskommunikatörer att ta sig an samma kommunikativa utmaning som Naturskyddsföreningen har på sin agenda. På seminariet presenteras ett antal lösningar och tankarna bakom dem tillsammans med en diskussion kring de för- och nackdelar som en marknadsanpassad kommunikation har på frågor av samhällskaraktär i ett nytt kommunikativt landskap.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans hemsida! Ingen föranmälan krävs men först till kvarn får först plats.  

14.00 En digital orkan – förändring i med eller motvind?

Revolution, evolution eller transformation, epitet spelar mindre roll. Kvar står faktum att kraftfulla digitala vindar förändrar våra kommunikationssätt och hur vi organiserar oss. Vilka är de avgörande stegen för att framgångsrikt anpassa sitt kommunikationsarbete till en digital era?

I digitaliseringens fotspår ställs vi alla, både som yrkesverksamma individer, verksamheter, branscher och hela samhällsstrukturer inför ett stort antal djupgående strukturella utmaningar. I flera fall leder det till en delikat balansgång mellan att hantera nödvändiga omställningsprocesser så att rätt kunskaper tillförs samtidigt som lika angeläget, rätt kunskaper kvarstår och inte skopas ut i processen. Genom att samla initierade personer med strategisk erfarenhet och insikt kring branschomställning, rekrytering och fortbildning syftar seminariet till att ge nycklar för framgångsrik förändring. En av huvudteserna är behovet av att skapa trygghet i turbulenta tider, genom att förändra med istället för emot de krafter som möter oss.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans hemsida! Ingen föranmälan krävs men först till kvarn får först plats.  

15.00 Där känslan går in går förnuftet ut – eller?

Forskning visar att emotionell kommunikation leder till högre uppmärksamhet, bättre bearbetning av informationen och starkare minnesbilder. Hur ser unga kommunikatörer på denna avgörande insikt i en kommersiell v/s samhällig kontext? Finns det dolda sätt att övertyga där förnuftet blir överspelat?

Våra känslor sägs alltid ha förtur framför vårt rationella tänkande. Den kommunikativa motorvägen till en annan människa går enligt den tesen bokstavligen via känslor. Både för att väcka nyfikenhet, men också för att behålla intresse och inte minst, motivera till handling. Emotionella anspelningar leder till bättre uppmärksamhet, bättre tankebearbetning av information och fastnar bättre i minnet. Samtidigt ser vi idag en trend mot mer automatiserad marknads­kommunikation där våra digitala avtryck förs samman i en tanke om att våra framtida preferenser och önskemål ska kunna förutspås. Hur samverkar dessa krafter och vilka effekter får de på marknads­kommunikationen på individ och företagsnivå? Hur ser unga kommunikatörer på sin roll som ägare av professionella verktyg för effektiv kommunikation i en kommersiell respektive samhällskontext där olika aktörers målsättningar smälter samman? Och är känslor alltid att föredra framför logiska resonemang, eller är det system beroende av varandra?

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans hemsida! Ingen föranmälan krävs men först till kvarn får först plats.