Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs korad till världens bästa kommunikationsskola i Cannes - igen!

schooloftheyear

(In English below)
Den 24 juni 2015 utsågs Berghs för andra året i rad, och fjärde gången totalt, till världens bästa reklamskola vid Cannes Lions, som brukar beskrivas som ”VM i reklam”. Det är fjärde gången Berghs vinner priset, vilket gör skolan till mest belönad i världen.

Berghs VD Camilla Wallander kommenterar varför Berghs modell röjer framgångar i internationella sammanhang:

”Berghs modell för lärande – där integration mellan olika discipliner och en ständig närhet till näringslivet med yrkesverksamma lärare och skarpa case – är unik. I kombination med att Sverige är ett av de mest kreativa och innovativa länderna i världen ger det oss möjlighet att utbilda framtidens kommunikatörer.”

Under kvällens gala i Palais de Festival i Cannes utsågs Berghs School of Communication till världens bästa reklamskola för andra året i rad och fjärde året totalt. Av fler än 1000 inskickade bidrag hamnade 10 av Berghs studentbidrag på topp 50 vilket räckte för att kamma hem den åtråvärda titeln Cannes Lions Future School of the Year.

Årets brief gick ut på att ta fram en kommunikativ idé för ett varumärke som inte var möjligt för tre år sedan. Briefen löd:

MASTER THE BOARD: Connect an audience of your choosing to a product or  service from a global brand in a way that wasn’t possible three years ago.

Bland de tusen bidrag som skickades in kom flest med placering på topp 50 från Berghs. Detta gör skolan till Future Lions School of The Year. Tävlingen är grundad av det innovativa byrånätverket AKQA och i juryn i år precis som förra året hittas bland andra Google.

De senaste åren har Sverige återkommande utpekats som ett av världens mest kreativa länder. Svensk innovation är världsberömd, flera av världens största företag grundades i Sverige och på senare tid har svenska reklamkampanjer nått betydande internationella framgångar. Den svenska kreativitetens stigande status har lett till ett allt större intresse för skolans utbildningar. Camilla Wallander kommenterar:

”Våra studenter har blivit allt mer attraktiva på den internationella arbetsmarknaden. Vi på Berghs har en internationell ambition och nu när vi också adderar tech som en del av våra  kommunikationsutbildningar är jag övertygad om att vi kommer att bli än mer relevanta för både studenter och företag.”

Nyfiken på studentbidragen som nådde shortlist och säkrade skolans plats som Future Lions School of The Year?

Nedanför är ett exempel, för att se de andra bidragen, klicka här!

BERGHS NAMED WORLD’S BEST COMMUNICATION SCHOOL IN CANNES – AGAIN! 
This evening, Berghs School of Communication was named world’s best advertising school at Cannes Lions for the second consecutive year and for the fourth time in total. Cannes Lions is often described as the world cup of advertising. This is the fourth time the school has won the prize, which makes it the most highly awarded school in the world.
Bergh’s CEO, Camilla Wallander explains why Berghs’ model is proving successful in an international context: 
”Berghs’ learning model – in which different disciplines are integrated and there is an ever-present proximity to the commercial world provided by teachers with a professional practice and live cases – is unique. In combination with Sweden being one of the most innovative countries in the world, this affords us with an opportunity to educate the communicators of the future.”
During the evening gala at the Palais de Festival in Cannes, Berghs School of Communication was named the world’s best advertising school for the second year in a row and the fourth year in total. Of more than 1000 entries submitted, ten of Berghs’ student entries made the top 50, which was enough to win the sought-after title of Cannes Lions Future School of the Year. 
This year’s brief involved producing a communicative idea for a trademark that was not possible three years ago.
The brief was as follows:
MASTER THE BOARD: Connect an audience of your choosing to a product or service from a global brand in a way that wasn’t possible three years ago. Of the 1000 entries submitted, Berghs achieved the greatest number of places in the top 50. This makes the school, Future Lions School of The Year. The competition was founded by the innovative bureau network, AKQA and just like last year, the jury consisted of Google amongst others. 
In recent years, Sweden has been repeatedly acknowledged as one of the world’s most creative countries. Swedish innovation is world famous; several of the world’s largest companies were founded in Sweden and in recent years Swedish advertising campaigns have achieved considerable international success. The rising status of Swedish creativity has led to a growing interest in the school’s programmes. Camilla Wallander comments: 
“Our students have become even more attractive on the international labour market. At Berghs we have an international ambition and now that we can add tech as a part of our communication programmes, I am convinced that we will become even more relevant for both students and companies.” 
All entries from Berghs that were shortlisted and secured the school’s position as Future Lions School of The Year: You'll find them here