Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs Morning Routine - Styra förändring eller leda förståelse?

Allt och alla kommunicerar. Men hur bra är du som chef på att kommunicera? Och har det effekt? Här delar Calle Peyron med sig av sin spaning varför ledarskapet måste uppgraderas till 2.0.

Mars 20, 2014

Idag ställer omvärlden allt större krav på att ledare ska vara öppna och tillgängliga och att de ska lyssna och coacha sina medarbetare. Mer än 70 % av svenska chefers tid upptas av kommunikation i någon form. Att vara en god kommunikatör är nödvändigt för att leda och skapa resultat. Organisationer som bombarderar anställda med ny information som de inte kan relatera till skapar rädsla för förändring.

Organisationer som förser medarbetarna med meningsskapande helhetsbilder och information som är infogad i ett större sammanhang får däremot medarbetare som kan finna sina egna lösningar och agera självständigt klokt. Genom att förädla din egen kommunikationsförmåga kan du agera som förebild för organisationen så att den utvecklar dess kollektiva kommunikativa förmåga. Det i sin tur sätter ”turboeffekt” på företagets utveckling, effektivitet och potential att klara utmaningar och nå verksamhetsmålen.

Petra Åkerlund är kursledare inom kommunikativt ledarskap. Hon är en strategisk ledarutvecklare som tidigare varit Utbildningschef på Preem och HR-strateg. Hon stödjer ledare som vill utveckla sitt personliga ledarskap, sin kommunikation och handlingskraft.