Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs och Komm lanserar framtidsstipendium

berghs komm framtidsstipendium

Trots en spretig sammansättning av människor av allt från reklamare till journalister, konstnärer, ekonomer till statsvetare och politiker, så är kommunikations­branschen homogen. Det vill Komm och Berghs ändra på. Ett första steg i detta arbete är att attrahera människor som annars inte ser sin framtid i (eller över huvud taget känner till) branschen. En större representation av olika åsikter, människor och perspektiv behövs för att branschen bättre ska kunna spegla samhället, och därmed fortsätta vara konkurrenskraftig. Därför lanserar Komm och Berghs ett framtidsstipendium.

Februari 20, 2014

Kommunikations­branschen har ett ansvar att definiera och driva samhällsdebatten. Därför gör Komm och Berghs gemensam sak för att driva på samhällsrelevanta frågor i sin bransch. En fråga som branschen brottas med är att den är för homogen och för sluten. Egna undersökningar och erfarenheter visar att det är för dålig sammansättning av människor med olika klass- och socioekonomisk bakgrund, kön, livserfarenhet, utbildnings- och arbetsbakgrund, etnicitet, språk, etc.

I stadgeförändringen som gjordes 2012, beställde Komms medlemmar sätt att spegla samhället på, för att vi på så vis ska kunna göra relevant kommunikation även i framtiden. Denna långsiktiga utbildningssatsning är exempel på en sådan väg och tillsammans hoppas vi på finansiering för fler än ett stipendium, säger Jessica Bjurström, VD på Komm.

Vi behöver ha bättre koll på vår verklighet och hitta sätt att nå fler av alla de talanger som finns ute i samhället. Endast då kan vi locka till oss de som annars inte ser en framtid i eller känner till vår bransch, säger Robert Aras, HR2020-kommittén Komm.

Komm och Berghs Framtidsstipendium är ett steg mot att underlätta framtidens rekryteringsbehov och skapa en mer heterogen bransch. Genom stipendiet får man halva utbildningskostnaden på en valfri 1-årig eller 2-årig utbildning på kommunikationsskolan Berghs. Resterande belopp går att ansöka om som merkostnadslån från CSN. Berghs utbildar morgondagens kommunikatörer inom yrkesroller som Art Director, Copywriter, designer, digitala kreatörer och strateger, PR, strategi och insikt, projektledare och produktionsledare. Stipendiet är ett samarbete emellan Komm, Komms medlemsbyråer och Berghs.

 

973

Berghs har en vilja och ett ansvar att attrahera en bredare grupp sökande, med en större mix av erfarenheter, att vilja jobba i kommunikations­branschen. Vi hoppas få se stipendiater som skiljer sig från normen i branschen, för att vi tror att det behövs fler vinklar på en problemställning för att hitta nya lösningar, säger Camilla Wallander, VD på Berghs.

Minst en stipendiat kommer att belönas med Komm och Berghs Framtidsstipendium under 2014 men fler kan få stipendiet beroende på engagemanget för frågan från Komms medlemsbyråer, eftersom de är med och finansierar initiativet tillsammans med Komm och Berghs. Målet är att detta ska bli en långsiktig satsning med ett årligt återkommande stipendium. Stipendiaterna hittas framför allt genom personliga kontakter och andra organisationer, men ansökningar kan även skickas direkt till Berghs. En stipendiekommitté gör en helhetsbedömning utifrån ansökningarna, arbetsprover och intervjuer. Läs mer här.