Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs och KTH i samarbete

berghs preview

För första gången startar Berghs ett unikt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan. Två parallella kurser integreras, med syftet att ge studenterna från båda skolorna praktisk erfarenhet av att genomföra projekt från start till slutprodukt.

Januari 5, 2013

“För mig är samarbete nyckeln till progressivt lärande och genomförande. Disciplinöverskridande projekt mellan branscher, kompetenser och roller ökar alltmer, vilket leder till nya ideer och möjligheter som aldrig förr.”

- Joe Coppard

Studenterna, som kommer från Berghs diplomprogram Interactive Communication och Produktionsledning/Operativ projektledning samt mjukvaruutvecklare från KTH, lär sig att arbeta tillsammans med andra discipliner. Inom kursens ramar arbetar strateger, kreatörer, produktionsledare och utvecklare sida vid sida.

Från att tidigare ha stått värd för utvecklar-eventet Protothon, där kodare/utvecklare och kreatörer/strateger möts och tar fram faktiska prototyper under 12 timmar, tar nu Berghs steget vidare och genomför detta samarbete som en del av utbildningen på Berghs. Ansvarig för kursen från Berghs sida är Joe Coppard, grundare av Protothon och flitig föreläsare på Berghs.

“Just nu befinner vi oss i en spännande tid där vi genom internet och den tekniska utvecklingen kan uppnå masskommunikation som vi aldrig tidigare sett den. Verktygen finns där ute, men det är inte säkert att de används på ett optimalt sätt. För att Berghs ska kunna fortsätta vara ledande inom kommunikationsområdet så behövs en större förståelse och kunskap om teknik - en kunskap där strategi, design, ledarskap och kreation står på stadig grund av förståelse för tekniken. Jag har arbetat inom det här området ett antal år nu och tycker att det är väldigt spännande att få bistå Berghs i den här utvecklingen.”

Från KTH:s sida ansvarar Karl Meinke, professor i Datavetenskap. Också Karl understryker vikten av samarbete mellan kompetenser. 

“Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH har under ett antal år utvecklat en introduktionskurs i mjukvaruutveckling vars syfte är att efterlikna ett riktigt IT-projekt. Den här kursen ger våra studenter värdefull praktisk erfarenhet av de utmaningar som följer med IT-utveckling, till exempel kommunikation och ledningsfrågor. Flera olika aktörer inom svensk industri har genom åren bidragit med projekt till kursen. I och med det nya samarbetet med Berghs kommer vi nu att utöka omfattningen på projekten till att innefatta copywriting, grafisk design, projektledning och marknads­föring. De här kompetenserna, som inte ingår i traditionell datavetenskap, visar på att IT-utveckling nu är en mogen bransch som behöver ett brett spektrum av talanger för att lyckas.”

Slutresultatet av samarbetet kommer att presenteras under våren 2013.