Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs öppnar kommunikationsreaktor på Sveavägen

logo actreact

Mellan den 19-21 maj går Berghs slutevent av stapeln. Årets koncept heter Act/React och är framtaget av Berghs Studentbyrå med handledning av Grandins Flying Circus. Därmed startar ett nytt kapitel för en av kommunikationssveriges stora händelser.

Konceptet Act/React går ut på att alla besökare av slutevenemanget bjuds in att lämna egna avtryck genom sina reaktioner på projekt som producerats under studenternas hela tid på skolan.

Act/React

Sluteventet kommer göra Berghs till ett levande kommunikationshus som utvecklas och formas alltefter de reaktioner som samlas in från besökarna. Det innebär att eventet får liv och byter skepnad i takt med besökarnas reaktioner. På plats kommer besökarna kunna uttrycka sina “yes”, sina “no’s” och sina “wtf’s” och blir alltså en aktiv del av Berghs slutevent. Det upplevelsen bjuder in till är medvetet och omedvetet deltagande, som pekar på att olika perspektiv ger nya perspektiv.

- Kommunikation utan reaktioner existerar inte. Alla reaktioner är värdefulla, de positiva, de negativa och de undrande. Den som kan ta vara på reaktioner kan också utveckla sin kommunikation. Det kräver mod, och det vill vi illustrera med vårt koncept, berättar Malin Nyström, AD i Studentbyrån.

1568

GFC handleder och bollar

Konceptet Act/React har utvecklats tillsammans med Grandins Flying Circus, GFC, som bollplank. GFC arbetar med kommunikation som engagerar och samlar människor i och genom upplevelser. Byrån, med Jakob Grandin i spetsen, har bidragit med sina erfarenheter av att driva klubbarna Trädgården, Under bron och Nobelberget.

- Jag är spänd, stolt och tokigt engagerad i vad den här upplevelsen kommer att leda till. Det proaktiva handlandet av att alltid påvisa innebörden av varför och hur vi kommunicerar har varit essensen i vår vägledning, berättar Jakob Grandin.

Studentbyrån 2016

Berghs Studentbyrå, vars examensuppdrag består i att konceptualisera och marknadsföra Berghs slutevent, består av studenterna Marcus Berggren (produktionsledare), Magnus Edblom (grafisk designer), Line Fjærvoll (produktionsledare), Johanna Lavold (grafisk designer), Björn Lundvall (PR), Markus Manitski (digital kreatör), Katarina Markovic (PR), Linnea Nordström (strategisk kommunikation), Malin Nyström (AD), Katharina Sand (strategisk kommunikation), Rasmus Tsardakas Renhuldt (copy), David Peiris (digital kreatör).

1569