Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs pr-klass arbetar med uppdrag från KOMM

berghs preview

I och med lanseringen av branschorganisationen KOMMs nya pr-grupp, ledd av Edelmans Linda Waxin, vänder man sig till årets pr-klass från Berghs. Studenterna har fått i uppgift att genom en kvalitativ kartläggning ta fram underlag för de branschfrågor som skall drivas av KOMM:s pr-grupp på tre års sikt.

September 14, 2012

– Anledningen till att Berghs pr-klass fick denna utmaning är för att de är del av branschens framtid. Detta gynnar KOMM som får ett bra underlag inför sin uppstart, underlag som dessutom är insamlat av personer som ännu inte är branschhemmablinda men har ett naturligt branschintresse. Det är även en möjlighet för studenterna att komma ut i verkligheten och få en grundförståelse för sin framtida bransch redan i sin introkurs, berättar Linda Waxin

Studenterna kommer under de fem veckor som uppgiften sträcker sig att utföra intervjuer med företag, byråer, journalister och andra personer som har koppling till branschen. Det tillsammans med annat insamlat material kommer att ligga till grund för det som senare skall redovisas. De tre grupperna som studenterna är indelade i kommer att presentera sina resultat inför KOMMs pr-grupp och VD Jessica Bjurström i slutet av september.

Lamin Sonko, en av Berghs PR-studenter, berättar om sin första rekation då uppgiften tilldelades klassen:

- Min första reaktion var att det här skulle bli riktigt kul. Att i ett så tidigt skede få jobba med ett sånt uppdrag och en uppdragsgivare som behandlar så viktiga frågor kändes mer inspirerande än någonting annat. I uppgiften ingick även intervjuer med flera byråer vilket betydde att vi fick komma ut i verkligheten och känna på byråvärlden direkt och bilda oss en uppfattning om den bransch som många av oss kommer att jobba i. Och det har nu i efterhand också varit just byråbesöken som lämnat ett bestående intryck.

Om förhoppningarna på det material som studenterna skall presentera säger Linda Waxin:

– Min förhoppning är att KOMMs pr-grupp ska få en hyfsat objektiv sammanställning och smart analys av vad omvärlden tycker om branschen, hur branschen ser på sina egna utmaningar samt vad de anser att KOMMs PR-grupp bör driva för sakfrågor.

– Och som bonus får ju förbundets byråledare chans att redan nu få träffa framtidens talanger, flikar KOMMs VD Jessica Bjurström in, som även hon ser fram emot att få ta del av det som studenterna har tagit fram. 

Lamin Sonko, hur har ni gått tillväga under arbetets gång?

Arbetet har gått ut på att samla intryck och göra analyser för att komma till en eller flera insikter. Vi delade upp gruppen i tre mindre arbetsgrupper där varje grupp fick ett område att analysera. Så det har varit mycket intervjuer och insamling av material för att kunna ha belägg för de frågor vi vill att KOMM ska lyfta.

Vad har varit svårast?

Det svåraste har nog varit att koka ner allt material man har hittat och försöka hitta en röd tråd i det som sägs och slutligen komma till en insikt som alla håller med om. Men det tycker jag har gått bra, vi har lyckats skönja en del mönster som alla varit överens om. 

Kan du berätta om en insikt du fått under arbetets gång?

Den största insikten måste nog vara hur få som har koll på vad branschen faktiskt gör och vilken funktion den fyller. Sen har vi kommit till en massa andra insikter också, men det får vi vänta med tills det är presentationsdags!

541