Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghsstudenter skildrar framtidens matupplevelse

framtidensmaltid

25-åriga Linus Lindskoog, som läser diplomutbildningen Marknads­kommunikation 12/13, har den senaste tiden haft all anledning att fundera över framtidens måltid. Tillsammans med fem andra studenter har han arbetat med en utmaning inför Årets Kocks 30-årsjubileum.

Februari 8, 2013

Innan Linus började läsa på Berghs arbetade han som projektledare inom eventbranschen och det var där han för första gången kom i kontakt med skolan. Efter att ha läst två fristående kurser för att bättre på sina kunskaper inom sitt område, kände han att Berghs kunde vara något för honom även som en heltidsutbildning.
Ett naturligt intresse för vad som ligger bakom kommunikationen. Hur tänkte man när just den här kampanjen kom till? Nyfikenheten växte till ett intresse, som växte till en vilja att så småningom vara med och skapa kommunikation. Där kommer diplomutbildningen Marknads­kommunikation in i bilden.

Ett frivilligt uppdrag dök upp strax innan jul genom handledaren Sophia Woods som länge drömt om ett studentsamarbete inför Åres Kocks 30-årsjubileum. En frivillig grupp med studenter från flera av Berghs heltids­utbildningar bildades. Uppdraget löd: skildra framtidens matupplevelse. Hur ser den ut om 30 år?

Linus berättar om sina och gruppens tankar kring uppdraget:

”Vi diskuterade allt. Skulle maten kunna existera i pillerform till middagsmöten via Skypeliknande kanaler? Vi försökte även se trend-cykler inom matkulturen i olika delar av världen. Ganska snart landade vi dock i att en medvetenhet kring hållbarhet kring vår konsumtion har en lång väg kvar att gå, och var något vi trodde på.”

Linus beskriver hur gruppen landade i en insikt kring hur människans påverkan på vår planet har tvingat oss att gå från tanke till handling, samt hur måltiden i en tidspressad vardag kommer att bli alltmer helig stund med våra nära och kära.

”Vi ser att en realistisk utveckling av vår matkultur skulle vara att helt sluta använda oss av importerade råvaror för att istället ta vara på våra närproducerade produkter. Vi ser också att ”instant-food” kommer att fasas ut och försvinna då det varken är bra för den som konsumerar den, ej heller för miljön.”

Resultatet av gruppens insiktsarbete blev en översättning av de tio budorden. De tio budorden ska instruera både kockar och gäster kring hur maten bör behandlas.

”Tanken är att upphöja vikten av såväl maten som upplevelsen i sig. De som i framtiden arbetar med mat kommer att förväntas ha en bättre kunskap kring miljöpåverkan. I och med detta måste balansen hittas mellan matens funktion som näring, upplevelse och hållbarhet. Därför anser vi att detta är ett yrke med högt ansvar och något att respektera.”

Berghsstudenternas arbete kommer att gestaltas i en kortfilm och utdelning av budorden i vykortsformat under Årets Kocks 30-årsjbileum på Waterfront i Stockholm den 8 februari, där studenterna finns på plats och visar upp sitt koncept och pratar med besökarna. 

Gruppen som arbetat med Årets Kock från Berghs är: 

  • Astrid Holm, RAC
  • Beatrice Blom, RAC
  • Linus Lindskoog, MK
  • Emilia Brandt, MK
  • Sofie Lundberg, MK
  • Saman Sohrabi, SKPR