Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghsstudenter uppfinner nytt specialpris för 100-wattaren

Victor Lindkvist, Mikaela Sandström, Sara Sällberg, Sanna Gustavsson, Nathalie Blücher, Denise Nyberg och Lamin Ceesay

Årets upplaga av 100-wattaren får en ny specialkategori, uppfunnen av Berghsstudenter som svar på en brief från Sveriges Annonsörer.

Hur mäter man effekten av att ta ansvar? Det var problemställningen som en grupp Berghsstudenter valde att besvara när Sveriges Annonsörer och 100-wattaren gav 18 studentgrupper briefen “Hur kan annonsörer ta mer ansvar när det kommer till psykisk ohälsa och skeva ideal?” – och lösningen på problemet ledde till en ny kategori: 100-fattaren.
Reklam har en enorm makt och påverkan, men vilket ansvar har enskilda annonsörer när det gäller psykisk ohälsa och skeva ideal? Hur kan annonsörer ta mer ansvar i frågan? Det var innehållet i en brief som fler än 100 studenter tog sig an. Som de flesta som jobbar med kreativitet vet, är en tydlig problemformulering halva jobbet när det gäller kreativa lösningar, och den vinnande gruppen - bestående av Berghsstudenterna Victor Lindkvist, Mikaela Sandström, Sara Sällberg, Sanna Gustavsson, Nathalie Blücher, Denise Nyberg och Lamin Ceesay - kom på en problemställning som slog huvudet på spiken. Deras lösning var så bra att den blir ett specialpris i 100-wattaren, tävlingen som belönar effektiv kommunikation. Det nya priset får namnet 100-fattaren och delas ut till en kampanj “där man har fattat konsekvenserna av ens reklam och arbetar med att motverka skapandet och spridandet av skeva skönhetsideal och arbetar ansvarsfullt och aktivt med mångfald och inkludering”.
Gruppen med det vinnande förslaget är jätteglada att Sveriges Annonsörer valde att förverkliga 100-fattaren: “Vi tycker att det är viktigt att reklam, som på många sätt även är en del av populärkulturen, visar upp en verklighet människorna som nås av den kan relatera till. Reklam är något som i alla tider har berättat för oss hur vi ska se ut, leva våra liv och vad som är eftersträvansvärt. Därför tycker vi är det viktigt att människor ska kunna se sig själva i det som faktiskt bidrar till att skapa vår verklighetsuppfattning, och inte enbart får se ensidiga och förskönade bilder av en i princip fiktiv idealvärld.”
Sveriges Annonsörer är också glada: "100-fattaren är en grym idé som vi föll för direkt. Det är ett enkelt men effektivt sätt att visa upp för branschen aktörer som tar sin ansvarsroll fullt ut och aktivt arbetar med mångfald och inkludering. Genom att visa de som lyckas bra med detta i sin kommunikation hoppas vi också kunna inspirera fler att ta efter och göra än bättre och mer ansvarsfull kommunikation," säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer.
Första 100-fattaren kommer att delas ut på 100-wattsgalan 2018, som går av stapeln den 29 november. Vilka som kommer att sitta i juryn är ännu inte klart, men klart är att branschen nu får ett första mått på effekten av att ta ansvar.