Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Björn Elmberg: Arbeta fokuserat, strukturerat och holistiskt med digital kommunikation

berghs preview

Hur definierar man framgångsrik digital kommunikation? Vad innebär det att allt fler människor definierar sig själva i hur vi umgås digitalt? Hur behåller man ett helhetsperspektiv hela kommunikationsspektrat igenom? Det vet Björn Elmberg, kursansvarig för Berghs kvällskurs i Digital management.

Februari 18, 2013

Hej Björn Elmberg, kursansvarig för Berghs kvällskurs i Digital Management. Kan du beskriva kursen med några meningar?

Digital Management syftar till att ge deltagarna en överblick och konkreta hjälpmedel för sitt dagliga arbete med kommunikation. Vi vill ge en helhetsbild över de många aspekter som framgångsrik digital kommunikation bär med sig. Vi sätter den digitala kommunikationen i ett sammanhang, och jobbar från en verksamhetsförankrad digital strategi ned till utförande, konkreta verktyg och dagliga hjälpmedel. Vi berör relevanta digitala kontaktytor, och täcker såväl webbplatsens kommunikation som mobila kanaler, sociala medier och köpt utrymme. Vi tittar på aspekter som affärsmål och strategi, användarupplevelsen, mål, mätpunkter och uppföljning, sök, organisation, övergripande tekniska ställningstaganden och lyssnar på erfarna gästföreläsare.

Varför behövs den här kunskapen just nu?

Vi människor definierar oss själva i större utsträckning i hur vi umgås digitalt. Och oavsett verksamhet eller målgrupper kan vi räkna med att våra kunder möter oss först och mest via digitala kontaktytor. Våra kunder skiljer inte längre på hur de möter oss. Gränsen mellan fysiskt och digitalt har suddats ut. Därför är det viktigare än någonsin att arbeta fokuserat, strukturerat och holistiskt med organisationens digitala kommunikation, för att kunna tillhandahålla den konsekventa, relevanta och kanaloberoende upplevelsen kunden förtjänar.

Vilka passar kursen Digital management för?

Kursen passar bra för de som arbetar på företagets marknadsavdelning eller informationsavdelning och vill få en bredare förståelse kring digital kommunikation. Man arbetar kanske redan med digital kommunikation idag, men vill få lite spets på sin kompetens och bättra på sin verktygsarsenal.

Hur ser kursens upplägg ut?

Kursen går två kvällar i veckan varje termin. Vi kommer att gå igenom ett antal olika områden och moment under lektionerna med vissa förberedelse emellan. Under kursens gång arbetar deltagarna med ett eget pågående projekt som är förankrat i deltagarens arbetsmässiga vardag. Tanken är att identifiera en relevant utmaning till vilken man kan knyta an de olika föreläsarnas teoretiska och praktiska lärdomar. Vid respektive moment i kursen finns möjlighet att applicera teorierna på deltagarens eget yrkesliv. För att underlätta inlärning och säkerställa relevans. Under kursens gång kommer dessutom kursledaren, alltså jag, att fungera som coach och hjälpa deltagarna att komma framåt i sina respektive projekt.

Vad tar kursdeltagarna med sig från kvällskursen i Digital Management som de inte hade innan?

De kommer att bli bättre på att se helheten. Att sätta det digitala i ett sammanhang, låta den utgå från kärnaffären och säkerställa att den bidrar till övergripande mål och skapar affärsnytta. De kommer att kunna skapa en strategi och omvandla den till konkreta åtgärder. De kommer att ha en bättre helhetsbild över såväl strategiska som användarorienterade och tekniska utmaningar kring den digitala kommunikationen. De kommer att kunna definiera mätbara mål och följa upp dessa för att kunna påvisa de värden som det digitala genererar. De kommer att bli bättre kravställare och få ut mer effekt av sina digitala investeringar.

Kvällskursen i Digital Management startar på Berghs varje vår och höst. Mer information om kursen och hur du ansöker hittar du här.