Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Femte året för inkluderingsinitiativet SthlmOp

För femte året i rad gick #SthlmOp av stapeln i Berghs lokaler i mitten av juni. Tre veckor senare samlas över 200 ungdomar igen för att presentera sina lösningar på olika uppdrag de tilldelats från Stockholms Stad. Projektet fortsätter att växa, utvecklas och inkludera fler perspektiv.

#SthlmOp är ett initiativ som grundades 2015 av Lamin Sonko, Maja Bredberg och David Orlic. Initiativet syftar till att bredda intaget av talang och referensramar i den kreativa näringen genom att erbjuda ungdomar sommarjobb på några av Stockholms bästa byråer. Första året fick 25 ungdomar chansen att jobba på fem reklambyråer. Nu är projektet inne på sitt femte år och har över 200 ungdomar på ett fyrtiotal byråer runt om i Stockholm. 

Projektet fortsätter att växa

– Varje år blir man lika överväldigad över hur mycket talang och kreativitet som de här ungdomarna besitter. Därför känns det extra kul att projektet fortsätter att utvecklas och utökas. Processen har förfinats, vi har tagit in fantastiska projektledare och vi har ett närmare samarbete med Stockholms stad där vi träffar förvaltningsansvariga och formar briefen till ungdomarna ihop, säger Lamin Sonko, grundare av #SthlmOp.

– Vi har en pågående dialog för att titta på hur vi kan utveckla det här projektet framåt och säkerställa långsiktigheten. En stor del i projektets fortlevnad är att flera partners gör ett långsiktigt commitment. I dagsläget görs detta ideellt, så i framtiden så tittar vi på hur vi kan involvera fler personer och partners på heltid. Det finns ju uppenbarligen ett intresse, andra branscher och städer tar efter, säger Azaa Ali, projektledare på #SthlmOp.

"Branschen behöver ungdomarnas perspektiv"

Under tre veckor får ungdomar lära sig hur kreativ kommunikation kan användas för att lösa riktiga utmaningar som vår stad står inför. Genom daglig handledning och mentorskap av flera utav kommunikationsbranschens skarpaste hjärnor erbjuds de en unik möjlighet att samla kunskap som de direkt får omsätta i praktiken och lösa riktiga case.

– De älskar detta! Att få jobba med någonting kreativt, sådana sommarjobb fanns inte på min tid. Att utmanas och att få jobba i team och lösa faktiska problem och presentera sina lösningar på folk som lyssnar. Det är viktigt att de känner att deras deltagande öppnar upp möjligheter och att det finns en bransch som behöver dem och deras perspektiv, säger David Orlic, grundare av #SthlmOp.

Under #SthlmOp är det flera parter som är engagerade. Stockholms Stad som uppdragsgivare och samarbetspartner, Berghs som bidrar med lokal och stipendier och byråerna som tar hand om och handleder ungdomarna ihop med kommunikationsstudenter som får träna på sitt framtida CD-skap.

– År 2020 har 20 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund. Det här är ett sätt att öppna upp kommunikations­branschen och säkra den kompetens som vi behöver i framtiden, säger Lamin Sonko.

– Tar man inte tag i olika perspektiv och fångar upp dessa ungdomar så är det en stor förlust för näringslivet, företag som inte tar hand om dessa talanger kommer troligtvis inte att finnas i framtiden, avslutar Azaa Ali.

Azaa Ali, projektledare på #SthlmOp.