Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Bucklor på Brand X

bucklor

Brand X, Berghs samarbetsprojekt som går av stapeln under hösten varje år. Studenterna samarbetar klassgränsöverskridande med en brief från en riktig kund. Detta år kom briefen från Svenska Fotbollsförbundet och Aftonbladet, med flera.

November 24, 2010

Allt färre svenskar bryr sig om svensk fotboll. Varför är inte allsvenskan het? Det tog Berghsstudenterna reda på och på bara en vecka har de nu presenterat lösningarna som ska göra svensk fotboll het igen.

 
- Vi vände sig till Berghs för att få ny energi i en fråga som diskuterats inom fotbollen i flera år, förklarar Pontus Ogebjer på Aftonbladet som var med och formulerade briefen till studenterna. Berghs har ett rykte om att vara unga, hungriga och presentera nya oväntade lösningar och idéer. Nya ögon, kreativ ingång och en bredd i och med att det var både fotbollsintresserade samt icke intresserade som arbetade med frågan.
 
Efter intensivt arbete under ca två veckor har studenterna presenterat sina kreativa och strategiska lösningar för kunden. Eftersom uppdraget kommer från verklig kund och flera av idéerna och koncepten kommer bli verklighet kan vi inte visa bidragen. 
 
Bucklor delades ut till de ”lag” som juryn tyckte hade lyckats bäst.
 
Simon Bank, initiativtagare till Älska Fotboll & Aftonbladetkrönikör, Jurymedlem samt Pontus Ogebjer höll inte inne med berömet i motiveringen som löd:
 
"An excellent analytical and strategic work that resulted in a brilliant campaign and the great design/execution that can truly solve customer problems. Humour, emotional storytelling and creativity are something that is visible through the entire project. The idea is not original, but you take an insight and make a strong problem-solving campaign based on that. The relevance of the campaign is high and the campaign is very emotional.
 
This is an emotional and inclusive campaign for all types of supporters. The presentation and the movie were nice with strong focus on one person. You convinced us that this is a solution that could really solve the client’s problem. The leave behind is well structured with most channels included, while the budget and time schedule is equally well structured and clear."
 
20
Vinnare stora bucklan
Grupp 9 Vi saknar dig 
Arvid Nittve, Andreas Ekelund, Linda Brockman, Max Andersson, Kim Ström, Elin Johansson och Kathryn Allen.
 
- Projektet som vi utsåg hade en kreativ höjd, lätt att ta till sig för alla eftersom det talade till individen och en gemenskap med en annan person, säger Pontus Ogebjer. Det är genomförbart och det skulle ge effekt vid genomförande.
 
21
Uppdragsgivaren var inte bara nöjd med vinnarteamets förslag utan hela projektet överraskade.
 
- Det var otroligt roligt att se alla kreativa lösningar. I resultaten var det tydligt vilken kraft, tid och energi som lagts ner på endast två veckor. Det är även roligt att se att många landat i liknande insikter och även att ett par hamnat på väldigt liknande huvud-spår. Jag tror att vi kommer se ett antal av de presenterade idéerna förverkligade inom det kommande året, säger Pontus Ogebjer.
 
Hur ska det implementeras?
Processen har påbörjats, ett antal av idéerna har redan börjat presenteras till klubbar samt andra intressenter. Vi räknar med att under våren implementera åtminstone ett större spår, som ev. innehåller delar från andra gruppers arbete. Ett första återspel från oss till Berghs kommer inte komma förrän i januari, så jag hoppas alla har tålamod!
 
Hur fungerade samarbetet?
Väldigt bra. Enkelt arbetssätt, mycket jobb att göra en ordentlig brief, men sedan
inte så många frågor från eleverna som jag hade förväntat mig och det var svårt att på väldigt kort tid avgöra vilka projekt som skulle vinna eller inte!
 
Vad upplevde du vid redovisningastillfället? Blev det några överraskningar?
Glädje! Rummet var fullt av viss nervositet, förväntan men framförallt... energi! Det bjöds på överraskningar och vissa av projekten som vi gick igenom i juryn inför redovisningsdagen som vi inte hade fastnat för då, överraskade och växte till starka utmanare.
 
Många av förslagen uppskattades av juryn som gav tre hedersomnämnanden och små bucklor till tre grupper.
 
22
Hedersomnämnanden och småbucklor gick till:
Grupp 5 Come Back
Christine Anasthase Olsson, Emelie Arnstedt, Tobias Bergenwall, Rickard Beskow, Johanna Lindstedt, Daniel Berglund, Anna-Mi Fredriksson och Monika Lindquist.
 
23
Grupp 11 Den demokratiske spelaren
Cecilia Öfverström Lindberg, Sofie Segerborg, Victor Samuelsson, Therese Ottem, Alexander Söder, Anna Malmström, Andrea Sachs, Jonathan Fast.
 
24
Grupp 4 Kom in i matchen
Molly Brundin, Eva Wallmark, Amanda Wredmark, Danielle Brown, Alexander Rikner, Wilma Pietsch, Johanna Ollevik.