Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Cannes Lions lanserar kreativ utbildning tillsammans med Sverige

cannes

Cannes Lions, världens främsta samlingsplats och tävling för kreativitet och kommunikation, inleder 2013 ett samarbete med Svenska institutet (SI) och bland andra UD, Komm och Berghs. Resultatet blir Made @Sweden; en utbildning i syfte att ge svar på några av erfarenheterna bakom Sveriges framgångar.

Juni 6, 2013

Made @Sweden är ett samarbetsprojekt mellan Svenska institutet (SI), Utrikes-departementet (UD), Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!), Berghs School of Communication, Hyper Island, Stockholms Handelshögskola och en rad svenska byråer och företag. Ambitionen är att visa bredden i svensk kreativitet, ge en inblick i svenska erfarenheter och perspektiv samt inspirera till diskussion och utbyte.

Kreativitet och innovationsförmåga skapar tillväxt, välfärd och livskvalitet.
I en ekonomisk kris utmanas invanda föreställningar om ekonomisk tillväxt, både i fråga om vad det är och hur man mäter det. Då behövs fler sätt att nå ökad tillväxt och konkurrenskraft. Forskning visar att ytterligare dimensioner så som kreativitet, välstånd och välbefinnande – hög livskvalitet, jämställdhet, upplevd frihet och förmågan att attrahera talang, blir lika viktiga som ekonomisk output.

Global Creativity Index (GCI) är ett index från Martin Prosperity Institute som mäter länders kreativitet. Det bedömer prognoserna för ett hållbart välstånd genom att titta på underliggande ekonomiska, sociala och kulturella faktorer baserat på tre mänskliga faktorer: hur teknologiskt kunnig befolkningen är, arbetskraftskapaciteten samt öppenhet för nya idéer. De länder som rankas högt inom GCI har hög ekonomisk tillväxt och ekonomisk produktionsförmåga. Sverige har rankats etta i GCI sedan det introducerades 2004. Sverige rankas även högt i index som mäter länders innovationsförmåga: 1/130 i Innovation Capacity Index, 1/27 i Innovation Union Scoreboard, 2/141 i Global Innovation Index.

– Jag var med på Cannes Lions förra året och nosade på vad vi kunde göra för att uppmuntra kommunikations­branschen, få den att synas mer och öka exporten - och jag tror det här är ett mycket bra och spännande sätt, säger handelsminister Ewa Björling.

Sverige väcker nyfikenhet och efterfrågan på erfarenhetsutbyte.
De svenska kreativa näringarna genererar stort internationellt intresse. Inte minst den svenska kommunikations­branschen har under en längre tid nått stora framgångar internationellt. Svenska skolor rankas högt internationellt, svenska kreatörer, byråer och köpare vinner många av världens främsta priser och svenska kreatörer arbetar på några av världens främsta internationella byråer.

Trots det är det fler svenska studenter och kreatörer som söker sig utomlands än tvärtom. Svenska skolor och byråer behöver attrahera fler internationella talanger och locka internationella konton/kunder. Sverige måste satsa för att positionera Sverige som kreativ nation och konkurrensen om global talang är stenhård.

Under Cannes Lions 2012 slog Sverige rekord i antal vunna priser (48 lejon och ett Grand Prix). Vid handelsminister Ewa Björlings besök föddes tanken om en svensk utbildning. Philip Thomas, VD för Cannes Lions uppmanade Sverige att: ”Dela med er av det ni kan”.

Made @Sweden är ett samarbetsprojekt mellan Svenska institutet (SI), Utrikes-departementet (UD), Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!), Berghs School of Communication, Hyper Island, Stockholms Handelshögskola och en rad svenska byråer och företag. Ambitionen är att visa bredden i svensk kreativitet, ge en inblick i svenska erfarenheter och perspektiv samt inspirera till diskussion och utbyte.

– Made @Sweden är startskottet på ett långsiktigt samarbete mellan det officiella Sverige och branschaktörer inom kommunikation. Syftet är att stärka Sveriges position som kreativ nation samt att internationalisera och öka förutsättningar för branschen. Vi är glada över att på plats i Cannes i sommar kunna lyfta fram svensk kreativitet och att visa på kreativitet som ett verktyg för tillväxt, säger Annika Rembe, generaldirektör för SI.

Utbildningen kombinerar full tillgång till Cannes officiella program med workshops och föreläsningar av Sveriges mest framgångsrika kreatörer, entreprenörer, innovatörer, kommunikations­köpare och skolor. Programmet vänder sig till 35 talanger på kund- och byråsidan och väljs ut av en kommitté med representanter från Cannes, den svenska branschen, näringslivet, akademin och det officiella Sverige.

– Den svenska marknads­kommunikationen och reklamen har sedan många år uppmärksammats internationellt. Först genom det digitala undret och de senast fem åren genom vår fulla integrerade kreativitet som ger oss pallplats i Cannes Lions varje år. Det här har glädjande noterats brett, säger Jessica Bjurström, VD för Sveriges Kommunikationsbyråer.

För mer information om Made @Sweden, besök Svenska Institutets pressrum