Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Därför tränar Berghs studenter på inlevelse

DEV_samhalle

Inom Berghs DEV - en kurs för samtliga heltidsstudenter med fokus på utveckling/development, pågår just nu en delkurs där studenterna får anledning att fundera på sin egen inlevelseförmåga. Learning Developer på Berghs, Patrik Hambraeus, förklarar varför. "Vi kan inte bli andra personer, men vi kan träna på att förstå dem bättre. Och därmed skapa bättre kommunikation."

Februari 13, 2017

Hej Patrik Hambraeus! Vad är egentligen DEV?

DEV handlar om att utveckla olika saker som ibland inte ryms i de vanliga ämnesspecifika kurserna för Berghs heltidsstudenter. DEV står för development (läs personlig utveckling) och är en samläst kurs för alla studenter på Berghs. Det är sex nedslag under hela året med teman som Grupp, Individ, Kreativa Processer, Samhälle och Arbete. Just nu kör vi det som kallas för DEV: Samhälle.

 

Berätta om syftet med delkursen DEV: Samhälle!

 

I år handlar Dev: Samhälle om att öva upp sin inlevelseförmåga. Med det temat, inlevelse, vill vi trycka på hur viktigt det är att de som arbetar med kommunikation kan förstå och sätta sig in i andra personers verklighet och förutsättningar. Vi kan inte bli andra personer, men vi kan träna på att förstå dem bättre. Och därmed skapa bättre kommunikation. En god kommunikatör behöver träna sig i inlevelse och det gör vi dessa två dagar genom att testa på hur saker och ting kan upplevas för någon som har andra förutsättningar än de flesta av oss.

All kommunikation beror på hur väl vi har insikt i mottagarens villkor eller förutsättningar. Vi kan inte utgå från att alla i en målgrupp är likadana. Låt säga att en målgrupp är nyblivna föräldrar, den gruppen består ju av människor med en rad olika villkor för hur de uppfattar världen och tar till sig information. De har olika ekonomi, olika politiska åsikter, olika hälsa, olika fritidsintressen och så vidare. Några av dem är rörelsehindrade, har nedsatt syn eller exempelvis autism eller ADHD.

Vi har därför skapat ett samarbete med Iris, en systerskola till Berghs, som arbetar just med bemötandefrågor för att ge människor insikt i hur det kan vara att exempelvis vara rörelsehindrad, ha nedsatt syn eller leva med neuropsykiatriska funktionssätt. Iris hjälper oss med föreläsningar och övningar för att studenterna ska kunna börja formulera för sig själva hur de kan vara så inkluderande som möjligt när de i framtiden ska jobba med kommunikation.


Idag har studenterna fått ta del en föreläsning av Charlotte Ohlson Bresciani och sedan gjort en rad övningar, berätta om dem.

Charlotte berättade idag om hur hur hennes liv har förändrats i och med att hon bröt ryggen 2007 och om bemötande av personer med rörelsenedsättning. Efter det provar studenterna själva att ta sig fram i rullstol och själv uppleva hur det kan vara. De kan naturligtvis inte uppleva världen exakt som Charlotte gör, men det kan ge den en förståelse och insikt i hur det kan tänkas vara. De får också bland annat prova på att ta sig fram som synskadad och i en övning försöka koncentrera sig under förutsättningar som liknar de som personer med exempelvis ADHD eller autism kan uppleva. I morgon tisdag följer föreläsningar av Ulrika Norelius som tar med studenterna i hennes värld som synskadad, och Clara Carlsson som i tonåren diagnostiserades med autism och ADHD.

Vad hoppas du att studenterna tar med sig från det här delmomentet i Dev?

Framförallt vill vi att våra studenter ska upptäcka att alla inte ser världen på samma sätt och att man som kommunikatör måste träna upp sin förmåga till inlevelse. Genom att både ta del av föreläsningar, prova själva (uppleva) och reflektera i grupp likväl som individuellt så hoppas vi att de får med sig nya perspektiv.

 

Ju bredare förhållningssätt blivande kommunikatörer har, desto bättre kommunikatörer kommer de att bli. Relaterat till övningarna har vi en gruppuppgift där studenterna i grupper ska formulera hur de kan arbeta med denna typ av insikt i sina framtida yrken som kommunikatörer. De ska också reflektera enskilt över hur deras förståelse förändrats i och med att de själva har fått prova och lyssna på föreläsningarna.