Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

EdTech Sweden 2015: bridging the gap

faa z

I november samlas beslutsfattare inom högre utbildning, vuxenutbildning, myndigheter, näringsliv och politik på Berghs för en konferens på temat ”educational technology: bridging the gap”. Frågan som kommer att ställas är hur vi skapar en modern struktur som möter framtidens kompetenskrav inom lärande.

Oktober 16, 2015

Digitalisering av utbildning är en av Sveriges mest outnyttjade resurser. Hela samhället går in i digitaliseringens tidevarv och det påverkar alla samhällsdelar. Företag efter företag har ställts inför valet att anpassa sig eller att se sig omsprungna av andra aktörer som anpassat sig snabbare. Sverige, som tidigare varit ledande inom pedagogik, har under de senaste åren halkat efter allt mer. Vi har en utbildningsbransch i förändring och vi behöver strategi och vision.

Därför bildades EdTech Sweden – ett initiativ och en mötesplats vars syfte är att verka för att Sverige återtar sin ledande position inom EdTech i utbildningssektorn. Under konferensen den 12 och 13 november, som har tema ”bridging the gap”, samlas beslutsfattare i vuxenutbildning, högre utbildning, corporate education, näringsliv och politik. Syftet är att bygga ett starkt nätverk för att utbyta erfarenheter, inspireras och kontinuerligt uppdateras kring frågor om utveckling och omvärldsbevakning.

Samarbetspartners till EdTech Sweden är bland andra Anthon B Nilsen AB, ägare till Berghs School of Communication. I en av programpunkterna på EdTech Sweden 2016 hittas Camilla Wallander, VD på Berghs School of Communication, som i samtal med Lars Strannegård från Handelshögskolan kommer att tala kring organisationers digitala strategier.

”Berghs är en mötesplats för kreativa, interaktva och utvecklande samtal och därför är vi naturligtvis väldigt glada över att denna konferens hålls här. Berghs driver aktivt arbete att nyttja blended learning och digitala klassrum". 

Intresserad av att delta vid EdTech Sweden 2015? 

Är du intresserad av att veta mer eller delta vid EdTech Sweden?

Foto: Steve Johnson