Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

En bra kommunikatör måste lyssna aktivt

Vad innebär det egentligen att kommunicera på hjärnans villkor? Att aktivt lyssna och fånga upp saker som ligger under ytan är några exempel. I juni deltog Patrik Talamo, digital chef på Preem, i Berghs Fast Forward-kurs i ämnet. Här berättar han om sina upplevelser.

Oktober 21, 2014

Hur kom det sig att du valde att gå vår Fast forwardkurs "Kommunicera på hjärnans villkor"?
Att jobba som digitalchef på ett företag där mognaden kring webb är låg ställer höga krav på mig att vara en duktig retoriker. Min chef och jag kom fram till att denna kurs borde passa mig bra. Valet föll på intensivkursen för att den var uppdelad på fler dagar så jag kunde dra nytta av de intryck och den kunskap jag fick första dagen vid andra tillfället.

Kan du berätta lite om hur du upplevde upplägget med att gå en kurs under två intensiva dagar?
Stämningen och engagemanget hos de övriga deltagarna var väldigt bra och alla verkade vara drivna att vilja utvecklas och bli bättre kommunikatörer och ledare. Vi fick en hel del teori som blandades upp med olika både större och mindre övningar där vi praktiserade och sedan reflekterade kring det vi lärt oss.

1200

december drar kursen igång igen. Vad kan kommande kursdeltagare förvänta sig?

Att lära sig, diskutera och praktisera hur vi människor fungerar mentalt, aktivt lyssnande och få praktisera retorik för att bli en bättre kommunikatör i sin yrkesroll. Som också kan användas privat och i andra sammanhang.

Vad tog du med dig från kursen?
”Isberget” är en bild som fastnat i mitt medvetande som handlar om att man för att bli en bra kommunikatör behöver praktisera aktivt lyssnande och hitta retoriska grepp utifrån vad som kan tänkas ligga ”under ytan” kring hur en person agerar. Det är så lätt att agera i affektion utifrån vad någon säger, vilket inte alltid blir rätt. Om man bättre förstår varför de agerar på ett visst sätt har man bättre möjligheter att kunna mötas och få till en bra kommunikation.

Har du fått användning av dina nya kunskaper? På vilket sätt?
Det har jag absolut. Men jag känner att jag behöver jobba ännu mer på att planera mitt arbete utifrån detta ”kommunikationsledarskap”. Det är så lätt att gå tillbaka till gamla mönster. Hjälpmedlen vi fick med oss i kursen är så pass lättanvända så jag kommer kontinuerligt fortsätta utvecklas i området.

Vem tycker du att kursen och formatet passar för?
Alla som har medarbetare eller arbetar tillsammans med andra för att uppnå resultat. Särskilt viktigt är det nog för verksamheter som verkar i mogna branscher där det finns ett traditionellt arbetssätt som inte är anpassat för dagens informations-och nätverkssamhälle, där processer behöver kortas ner och användarna har makten. Denna typ av företag behöver bli mer lyhörda och bryta barriären internt för att kunna vara konkurrenskraftiga mot nya spelare och angränsande branscher.

I december är det dags för en ny kursstart av Berghs Fast Forward-kurs Kommunicera på hjärnans villkor. Vill du också vara med? Läs mer och anmäl dig här.