Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Erika Johansson: Även om du läser på distans så är du är en del i ett nätverk

erikadistans

En heltidsarbetande kommunikatör, bosatt på Västkusten. En distanskurs i Pr. En i marknads­föring. Berghs har bett distanskursveteranen Erika Johansson att berätta om sina upplevelser att kombinera arbete med distansstudier under ett fullspäckat år på Berghs.

Februari 12, 2012

När kommunikatören Erika Johanssons arbetsgivare gav henne möjlighet att vidareutbilda sig föll det naturliga valet på Berghs distanskurs i PR. Terminen därpå, VT11, byggdes utbildningen på med ytterligare en distanskurs, den här gången i marknads­föring. Som något av en distanskursveteran delar nu Erika med sig av sina upplevelser. Hur fungerar det att kombinera heltidsarbete med distansstudier? Vad har Erika tagit med sig från sina kurser? Och ärligt talat, hur håller man egentligen motivationen uppe?

Som heltidsarbetande kommunikatör vid LRF i Falkenberg hade Erika Johansson under flera år haft tankar på att vidareutbilda sig. Under hösten 2010 gjorde hon, med sin arbetsgivares uppmuntran, till slut slag i saken. Efter att ha läst och hört talas om Berghs tidigare var förväntningarna höga. ”Välkommen till en mycket speciell skola”, utlovade hemsidan.

Berätta Erika, hur var det att läsa PR på distans?

Det var alldeles, helt fantastiskt! Jag har tagit med mig massor. Dels har jag lärt mig att skriva krisplaner, kommunikationsplaner, hur man arbetar med media genom pressinbjudningar och pressmeddelanden. Sedan har även mina arbetskamrater varit mycket delaktiga i processen då vi diskuterat, många av de arbeten jag gjort i skolan, under vägen. Bland annat har vi idag på LRF Halland börjat använda sociala medier på ett helt annat sätt än vad vi tidigare gjort.”

Hur fungerade det att kombinera studier med ett heltidsarbete?

Det gick alldeles utmärkt då jag hela tiden kunde ha nytta av mina nyvunna kunskaper i mitt dagliga arbete. Många av uppgifterna kunde jag dessutom göra med mitt företag som utgångspunkt. Detta gjorde att det var lätt att kombinera arbetet med studierna. Den största svårigheten med distansstudier skulle jag säga är att hålla motivationen uppe, men även här lyckas Berghs, att med sina kompetenta och inspirerande lärare få mig till att ha och hålla motivation uppe under hela studietiden.”

Efter en inspirerande termin med många nya lärdomar kände sig Erika inte riktigt färdig med studierna, och eftersom också hennes arbetsgivare upplevt hösten som givande erbjöds hon tillfälle att komplettera sina PR-studier med ytterligare en termin. Efter att ha diskuterat med Berghs studie- och karriärsrådgivare beslutades att höstterminens PR-kunskaper skulle kompletteras med en distanskurs i marknads­föring.

”Även Marknadsföringskursen gav mig mycket nya kunskaper, inspiration och ett nytt nätverk – mina kurskamrater. Lärdomen jag drog var nog att PR och marknads­föring hör starkt ihop. PR är ofta ”gratis”, men förstärker man med ”betald” marknads­föring blir kombinationen det vinnande konceptet.”

Vilket är ditt allmänna intryck av att studera på distans?

”Mitt största intryck är att även om du läser på distans så upplever du att du är en del i ett nätverk, dina kurskamrater tillsammans med läraren. Berghs tycker jag erbjuder en utbildning som är otrolig inspirerande, som ligger i tiden och med ett sätt att läsa där du i studierna är väldigt nära verkligheten. Under båda mina kurser startade vi bland annat upp grupper på Facebook som gör att vi, jag och mina kurskamrater, även fortsättningsvis håller kontakten. Vi kan bolla idéer och få tips och inspiration av varandra även efter avslutad kurs.”