Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Examensprojekt blir verklighet

copypastegrouppic

"Life For Real" var i våras ett av de examensprojekt som Berghs studenter visade upp på Berghs slutuställning. Temat var Collabration och uppdragsgivaren var Diners Club. Nu blir kampanjen verklighet. I veckan lanserade Diners Club kampanjen ”Vissa saker är bättre i verkligheten”.

Oktober 10, 2012

Ta en digital time-out och gå ut och ät! Så lyder Diners Clubs uppmaning till sina kunder genom lanseringen av den kampanj som Berghs studenter under våren 2012 arbetade fram som sitt examensprojekt. Diners Club slår ett slag för det verkliga livet, och uppmanar sina kunder att logga ut för ett par timmar, och njuta av verkligheten.

Bakom kampanjen stod bland annat Pontus Reuterswärd, som förra året läste Strategisk Kommunikation och PR på Berghs. Han berättar:

Vi kände alla att det var en stor utmaning och det skulle kräva allas vår kompetens för att lyckas. Att få arbeta med Diners Club var både spännande och givande, vi visste inte så mycket om Diners Club innan vårt examensarbete började vilket så här i efterhand var en fördel då vi kunde börja arbete förutsättningslöst och utan att ha några förutfattade meningar.

Initialt verkade målet att generera 300 nya medlemmar inte som en alltför stor omöjlighet men det målet ändrades till att mer handla om att bygga varumärket och skapa en tydligare identitet – det visade sig vare en mycket större och mer inspirerande utmaning.

Vari låg utmaningen?

Utmaningen låg i de begränsningar som fanns gällande själva kortet samt i vissa tekniska frågor. Vi utmanade verkligen Diners Club genom att omformulera och tydliggöra hur vi såg på varumärket och vad vi ansåg vara nödvändiga åtgärder för att skapa ett relevant och relationsskapande varumärke.

Vi ville inte ”sminka grisen”, det vill säga göra en kosmetisk lösning som bara täcker över det som inte fungerar. Vi blev snabbt så inspirerade och taggade inför vår uppgift att vi tog ett internt beslut att oavsett vilken lösning det blev så skulle den hålla så hög nivå att Diners Club skulle kunna tänka sig att använda den.

Beskriv våren med examensprojektet – hur förflöt arbetet?

Arbetets gång kännetecknades av både en tydlighet i våra olika roller och kompetenser men framför allt så hade vi hela tiden samma målbild och övertygelse om vad som krävdes av oss för att göra ett så bra och gediget arbete som möjligt. Vi hade gemensamma gruppmöten där vi diskuterade strategival eller kampanjidéer och därefter fick var och en ett antal uppgifter att lösa. Vi höll hela tiden kontakt och hade hela tiden avstämningar för att inte tappa fokus.

Beskriv er lösning!

Det vi alla gillar mest med vår lösning är att den tar en svaghet och vänder den till en styrka. Vi har jobbat hårt för att få Diners Club mer relevant och att människor tydligt ska få en uppfattning om vad Diners Club står för och vad kortet kan användas till. Varumärkets unika historia som är sprunget ur 1950-talets restaurangmiljö i New York, gör att vår strategi och koncept ”Life For Real” verkligen är relevant idag då det finns trender som pekar på att off-line är det som människor söker. Att använda Diners Clubs historia för att lösa utmaningen visade sig vara rätt väg framåt.

När fick ni veta att Diners Club tänkte använda er kampanjidé skarpt?

Redan innan vår slutpresentation för Diners Club fick vi känslan att detta skulle bli verklighet. Efter vår slutpresentation inför både Diners Club och en representant från Berghs bekräftades våra förhoppningar om att kampanjen skulle genomföras på riktigt.  I början på september hörde Diners Club av sig och sa att det nu bara vara en månad kvar innan kampanjlansering i Norden. Det kändes väldigt bra att få ett kvitto på att vårt arbete gett resultat och att Diners Club såg potentialen i vårt arbete.

Nu när den är live är vi naturligtvis oerhört glada över detta. Det kändes positivt att det inte stannade vid ett examensprojekt utan att det nu omsätts till verklighet. Vi följer kampanjen noga och ser fram emot att ta del av resultaten. 

Studentgruppen som arbetade fram Diners Clubs kampanj bestod av

Caroline Lidman

Giulio Corona

Jenny Kallur

Karin Rosén

Pontus Reuterswärd

Thomas Heiner Beckett