Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Fotografens yrkesroll är den röda tråden

foto

Fotografens yrkesroll har förändrats det är lika viktigt att vi befinner oss i framkant inom bildkommunikation som i yrkets förändrade villkor. Det menar Anders Larsson, kursansvarig för Berghs utbildning för fotografer.

November 19, 2014

Intresset för fotografi fortsätter att växa och allt fler duktiga hobbyfotografer börjar fundera på hur det skulle vara att ha foto som sitt yrke. När intresset blir så starkt att tanken på att byta karriär väcks uppstår förstås frågor om hur fotografyrket fungerar. Anders Larsson, kursansvarig för Berghs utbildning för fotografer och själv fotograf, reder ut begreppen.

”På Berghs utbildar vi yrkesfotografer. Fotografer som tränas i att förstå marknadens behov, som är skickliga bildkommunikatörer och som förstår den marknad yrkesfotografen verkar på”, säger Anders.

Det som främst driver förändringen av fotografens yrkesroll är den tekniska utvecklingen. Först skedde en evolution när kameratekniken utvecklades från analog till digital. Därefter kom en revolution med internets gränslösa möjligheter och förändrade spelregler. Internet har gjort det möjligt att massdistribuera digitalt material kostnadsfritt. Detta öppnar enorma möjligheter, men innebär också stora utmaningar då innehåll kommit att betraktas som gratis, medan tjänsterna kring innehållet är de som skapar inkomster.

Musiker, författare, fotografer och filmare är några av de yrkesgrupper som först fått möta de utmaningar den nya tekniken innebär. Hur skall vi tjäna pengar på något som så enkelt går att kopiera och sprida? Vad händer med upphovsrätten, hur håller vi koll på vårt material när det dupliceras och sprids med ljusets hastighet?

Det är i denna spännande värld som Berghs hjälper blivande yrkesfotografer att navigera sig fram, berättar Anders:
”På Berghs löper yrkesrollen som en röd tråd genom hela utbildningen. Skolan bjuder in yrkesverksamma fotografer som berättar hur de byggt upp sin verksamhet och hur de agerar på marknaden. Det ges även tid att träna på affärsmannaskap anpassat till marknadens behov och teknikens möjligheter. Nya affärsmodeller diskuteras och eleverna lär sig att bygga långsiktiga relationer med de uppdragsgivare de önskar arbeta med. Berghs ambition är att ge framtidens fotografer de kunskaper och verktyg de behöver för att lyckas i sitt arbete. ”