Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

"Hållbar kommunikation handlar om att vara ärlig och hålla sitt löfte"

ua

Hållbarhet och kommunikation för företag är inte längre områden som är separerade från varandra. Nu pratar man istället om hållbarhets­kommunikation och att integrera hållbarhetsfrågorna i varumärkesarbetet. Berghs vd Camilla Wallander deltog nyligen i Veckans Affärers Hållbarhetspodd för att prata mer om hur kommunikation är en viktig byggsten i just hållbarhetsarbetet. Här berättar Camilla mer om hur trenderna ser ut och hur företag kan gå tillväga för att komma igång

På vilket sätt hör hållbarhet och kommunikation ihop och påverkar varandra?Man kan säga att det i grunden handlar om att vara ärlig och hålla sitt löfte. Kärnan i hållbar kommunikation är medvetenhet och långsiktighet. Att göra skillnad för människan, företaget och världen både idag och imorgon. Viktigt att tänka på är att kommunikation påverkar genom det man säger, men främst genom det man gör och inkluderar allt från det personliga mötet till den slutgiltiga kommunikationen.
På vilket sätt kan företag arbeta med hållbarhet, stort som smått?
Vi tror på att samverka med och mellan medarbetare och samhälle. Man behöver se över vad som är viktigt inom de olika delarna etik, miljö, produkt, medarbetare och omvärld. Börja där det finns mest energi och beskriv varför det är viktigt. Se till att hitta de ni vill jobba tillsammans med. Sedan gäller det bara att börja göra! Jobba hela tiden med förhållningssättet att det är bättre att göra lite hela tiden för att lära än att vänta på att allt är perfekt planerat och uttänkt.

Vilka intressanta trender har du sett inom området?
Vi ser att det är viktigare än någonsin för företag och varumärken att aktivt ta ställning för något som är större än att bara fokusera på att sälja sina produkter. Det tar sig i uttryck att förstå sitt "why?", varför man finns till och vad man vill bidra med. Temat på förra årets slututställning på Berghs var "make it matter", där vi lyfte fram vad som verkligen gör skillnad i de olika examensprojekten. Årets grad show handlar om känslodriven kommunikation, även här är läggs fokus på att beröra.Hur arbetar Berghs med hållbarhet?
Två av våra värderingar är "modiga" och "nyfikna". Det betyder att vi är öppna för förändringar och vill hitta kreativa sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi vill testa, prova och förstår att det är en ständig rörelse. Vi vill också kommunicera ärligt och transparent. Vårt hållbarhetsarbete samlar vi under namnet: "Berghs Bryr Sig", med en modell där vi successivt gör och kommunicerar konkreta handlingar. http://www.berghs.se/content/berghs-bryr-sig

Vad kan ett företag vinna på att utbilda sina anställda inom strategisk hållbarhet?
Att anta ett hållbarhetsarbete är inte svårt, man kan lätt låta sig inspireras eller  kopiera andra organisationers arbete. Men det brukar aldrig bli riktigt bra. Vi tycker att det är viktigt att koppla ihop sitt arbete med sin värdegrund och göra det naturligt, välfungerande, lönsamt, trovärdigt och stärkande för hela företaget.

Lyssna på podden på Veckans Affärer:
Läs gärna mer om Berghs nya Fast Forward-kurs "Strategisk hållbarhets­kommunikation" som startar i juni.