Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Hjälp andra tänka i nya banor

jr

Robert Bau har arbetat i mer än 15 år som projektledare och seniorstrateg i komplexa varumärkes- och innovationsprojekt runt om i världen. Vi pratade med honom om nytänkande och innovation.

Den nya Professional-kursen Innovation Management handlar om kreativ problemlösning och användarcentrerad innovation. Robert, som gick på Berghs i början av 90-talet, är kursansvarig.

Hej Robert, vem är du?
En oberoende seniorkonsult som hjälper ledande organisationer i Europa och USA att analysera, utveckla och förädla varumärken, tjänster och upplevelser. Jag har nyligen återvänt till mitt hem i London efter tre givande och lärorika år som professor i tjänstedesign på en stor designskola i USA. Nu ser jag fram emot att sätta tänderna i den nya kursen Innovation Management på Berghs.

Vad är innovation för dig?
För mig handlar innovation om utveckling av kreativa, bärkraftiga lösningar till strategiska utmaningar och problem. Det är lika viktigt att kunna identifiera och formulera rätt problem som det är att lösa dem på ett kundcentrerat och affärsmässigt sätt.

Vad menar du med ”lösningar”?
Under kursens gång får deltagarna analysera och utveckla tre typer av sammanhängande lösningar: affärsmodeller, kunderbjudanden och kundupplevelser.

Vilka vänder sig kursen till?
Alla som vill hjälpa ledningsgrupper och projektteam i komplexa organisationer att arbeta mer systematiskt, kundcentrerat och affärsmässigt med innovation.

Vilka egenskaper anser du är viktiga för innovatörer?
Allra viktigast är förmågan att hjälpa andra tänka i nya banor och bryta invanda mönster. I övrigt skulle jag lyfta fram egenskaper som empati (för att identifiera otillfredsställda behov), samarbets­vilja (för att samverka effektivt med anställda, konsulter och slutanvändare) och tålmodighet (för att övervinna hinder och orka ända in i mål).

Vilka är vanliga misstag i innovationsprojekt?
Ett vanligt misstag är att man börjar processen med ”lösningen” och inte med problemet – raka motsatsen till en kundcentrerad och affärsmässig innovationsprocess med andra ord! Ett annat vanligt misstag är bristen på validering – man avsätter inte tillräckliga resurser för att prototypa och testa kundlösningar och affärsmodeller.

Har du tips på någon favoritapp/tjänst som underlättar din arbetsdag?
För projektstyrning använder jag Basecamp eller Trello. För omvärldsbevakning och research använder jag bland annat Trendwatching.com, Harvard Business Review (hbr.org) och Design Management Institute (dmi.org). För lateralt tänkande och kreativ problemlösning letar jag fortfarande efter en riktigt bra webbaserad tjänst!

Läs mer om Roberts kurs Innovation Management här. Det finns fortfarande platser kvar, så se till att skicka in din ansökan!