Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

“Idag måste företag vara redo att ifrågasätta, omvärdera och utvärdera sin verksamhet”

Som Learning Developer på Berghs arbetar Patrik Hambraeus dagligen med att ta fram nya utbildningar och modeller för att ta skolan ett steg vidare, vilket Patrik menar är ett bra exempel på Kreativ innovation. Vi ställde några frågor till Patrik inför hans workshop på Edtech, där han tillsammans med studenter utforskar innovationsdrivna processer och hur man kan bygga ett innovativt klimat i sin organisation.

I en allt mer komplex omvärld krävs nytänkande och kompetens för att göra sina idéer gemensamma med andra. Alla behöver förbereda sig med ett processtänk som gör att man kan klara av att följa med i en tid av snabba förändringar – förbereda ännu mer för imorgon än idag. På utbildningsmässan Edtech erbjuds deltagarna att medverka i en workshop tillsammans med Patrik Hambraeus från Berghs School of Communication, där vi utforskar innovationsdrivna processer och tittar på hur vi kan bygga ett innovativt klimat i vår organisation. Som Learning Developer på Berghs arbetar Patrik Hambraeus dagligen med att ta fram nya utbildningar och modeller för att utmana och ta skolan och dess pedagogik och ett steg vidare.

Berätta, vad ska du göra på Ed Tech, Patrik?

Vi ska berätta om det processtänk vi lär ut på Berghs - och i en workshop låta deltagarna delta och bidra till svaret på frågan: Hur förbereder vi oss bäst för imorgon? Tillsammans med studenter från skolan pratar vi om vilken kompetens som behövs för att möta nya utmaningar och hur man  driver en innovationsprocess.  Vi kommer även att berätta om vår egen innovationsprocess och hur vi tänker oss framtidens utbildningar.

patrikportraitVad är kreativ innovation för dig?

Kreativ innovation kan låta som en tautologi, eftersom innovation till sin natur ska - eller borde - vara nyskapande. Per definition är kreativitet något som används i första steget i en idéprocess, då det gäller att hitta många lösningar på ett problem, och innovation är den fas då idéer implementeras. Så kreativ innovation, är när man går från idé till genomförande. Man kan säga att det är precis det som vi lär ut på Berghs, eftersom vi alltid jobbar nära verkligheten och studenternas idéer ska kunna omsättas i verkligheten.

Varför är det viktigt för företag att ta till sig kreativ innovation?

Inom vår sektor, och den kommunikationssektor vi utbildar för, går utvecklingen rasande fort och företag måste idag vara beredda på att ifrågasätta, omvärdera och utveckla verksamheten. Tänka lite som start-up bolag som har en grundidé men hela tiden måste vara beredda att ta fram nya användningsområden för sin produkt. Den digitala omställningen har skapat nya förutsättningar, arenor och affärsområden. Vi ser det tydligt i de företag vi har utbyte med, från jättar som Google och Facebook till konsulter som Ideo, företag måste vara vara inställda på morgondagen och det är en aktiv process, som hela tiden pågår.

På Berghs har vi inte svaret på frågan om morgondagen, men vi lär ut processer och metoder som hjälper företag att själva hitta dit.

Hur jobbar ni på Berghs själva med kreativ innovation?

Det är ett synsätt genomsyrar hela vår undervisning, främst genom att vi ofta arbetar med ”skarpa case” och riktiga kunder som efterfrågar nya kommunikationslösningar. Vi arbetar med styrda kreativa processer och låter våra studenter verkligen stöta och blöta sina utmaningar, både med uppdraget i briefen till metoden de ska använda, på ett sätt som ger dem god koll på både innehåll och form.

Vår ambition och målsättning är att Berghs studenter ska ligga ett steg före när de kommer ut i arbetslivet, där det ställs hårda krav på förändring, omvandling och innovation.

Och om ni riktar spegeln mot er själva - hur förbereder ni er för morgondagen?

Vi har vunnit många utmärkelser tillsammans med våra studenter internationellt och vi satsar allt mer på utlandet. Just nu bor vår VD i London med ett tydligt uppdrag att titta på expansion - och ta in inspiration – från utlandet.

Berghs försöker leva som vi lär. Mitt uppdrag på Berghs är att ta fram nya utbildningar som ska utmana de befintliga och ta dem ett steg vidare. Vi testar och workshopar fram nya utbildningar och skapar prototyper. Vi vågar testa – och det är tillåtet att misslyckas – för att sedan dra lärdomar från våra tester.

Vi skapar ständigt nya utbildnings- och samarbetsformat, i höst kör vi till exempel ett antal Student Lab, där företag kommer till oss för att jobba med studenter med en skarp brief och där har vi tagit in studenter från skolor i hela landet.