Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Introveckan fortsätter: collaboration från första sekund

img

Efter måndagen, som bestod i att träffa klasskamrater och lärare och för första gången bekanta sig med skolan, var under tisdagen dags för något de kommer att göra mycket under det kommande året: grupparbete i integrerade grupper mellan klasserna. Presentationerna sker på fredag.

Augusti 14, 2012

Terminen på Berghs inleds med att tvåorna (diplomutbildningarna Grafisk Design och Reklam: Art director/Copywriter löper över två år) skapar utmaningar för de nära 200 nyanlända ettorna inom Berghs sju olika heltids­utbildningar. Tvåorna skapar utmaningar som uppfyller tre av fyra kriterier från deras egen definition på bra brief:

  • Genomarbetat bakgrundsmaterial
  • Tydlig utmaning
  • Inspirerande uppstart

(Det fjärde kriteriet - en bra arbetsstruktur, får vänta till senare i höst.)

Syftet är att ettorna snabbt ska komma igång med insiktsarbete och reflektera kring drivkrafter, behov, värderingar, beteende när de jobbar fram sina idéer.
- Planning är inte en del av kommunikationsprocessen. Det ÄR kommunikationsprocessen. Våra studenter ska från första stund i huset känna ansvar för och engagemang i planningarbetet, säger Anna Laurin, som leder tvåornas arbete under introveckan.

Brieferna har tagits fram genom en workshop där tre utmaningar valts ut från en lista på totalt 17 förslag:

  • Google Believers - Google vill erbjuda världens agnostiker en framtidstro och frågar Berghs studenter: Hur ser en modern religion ut? Vad har den för symboler, skapelseberättelse, företrädare, värderingar, liturgi?
  • Flygande Jakob, hallå! - Svenska fågelproducenter vill utforska vad kulträtten från 70-talet betyder för svenskarna 2012.
  • Esperanto - Världen har inte varit mogen för ett världspråk. Men nu, när globaliseringen påverkar oss allihop, är det dags att väcka världsmedborgarnas lust att lära sig esperanto. Avsändare är språkets grundare Dr Ludvig L. Zamenhof.

Ettorna jobbar gruppvis med sina utmaningar under veckan och presenterar på fredag för lärare och tvåor. 

Vi önskar Berghs alla ettor lycka till med den intensiva introveckan!