Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Kommunikation med hjärnan som kompass

skarmavbild    kl

Kommunicera på hjärnans villkor. Det låter ganska enkelt, men är långt ifrån självklart. Med hjälp av insikter om hjärnan och hur vi fungerar när vi ger och tar emot information kan kommunikationsexperten Jana Söderberg hjälpa oss att nå fram i bruset – oavsett om mottagaren är vår kollega, vän, chef eller tilltänkt konsument.

September 30, 2014

Jana, som är kursansvarig för Kommunicera på hjärnans villkor som löper över två heldagar varje höst och vår, samt i december som Fast Forward på Berghs, är expert på det här med hjärnan. I en faktaspäckad Berghs Morning Routine bjuder Jana på några av alla de aha-upplevelser som uppdagas då vi får större kunskaper i hur hjärnan fungerar när vi kommunicerar och vill få igenom ett budskap.

Minns du läraren som förmedlade kunskap och sammanhang så spännande att du fortfarande kommer ihåg det? Vissa människor har en fantastisk förmåga att sätta spår, att påverka oss, entusiasmera oss och får oss att minnas så att kunskapen “sitter kvar”. Vad tror du är hemligheten? Hjärnan såklart. De här personerna har lyckats med konststycket att aktivera både vår högra och vänstra hjärnhalva när de kommunicerat, och därmed säkrat en plats i vårt långtidsminne i stället för det korta arbetsminnet.

Jana Söderberg arbetar vid sidan av sitt uppdrag som kursansvarig för Berghs Professional-kurs Kommunicera på hjärnans villkor, också som kommunikationscoach, mental tränare och föreläsare. Att inspirera och motivera människor att hitta sina drömmar och drivkrafter till utveckling är en av Janas största passioner. Hon berättar att en viktig beståndsdel i att kommunicera och få igenom ditt budskap hos mottagaren är att hitta distansen, den rätta attityden och att ha en grundläggande kunskap i människors behov.

Jana förklarar att människan vid sidan av basbehoven, som exempelvis mat och dryck och sömn, har två grundläggande psykologiska basbehov: bekräftelse och valmöjligheter. Frågan är hur vi som kommunikatörer kan använda oss av dem?

Jo, menar Jana Söderberg, genom att använda ett mottagaranpassat språk i stället för ett sändaranpassat språk, ger vi mottagaren bekräftelse. Det kan vara så enkelt som att skilja mellan uttrycken ”jag bifogar följande bilagor” eller ”här får du följande bilagor” – hjärnan hos mottagaren reagerar mer positivt på det språk som inkluderar och bekräftar honom eller henne. Vidare menar Jana att vi idag har mycket att lära inom modern kommunikationsforskning av Sokrates och den ”sokratiska dialogen”, där tekniken som vinner gehör består i fyra steg.

1. Engagerat lyssnande. Det handlar om att verkligen lyssna, lägga sitt ego och sina egna referenser eller inre reflektioner åt sidan. Här har vi människor spegelneuroner som kommer i vägen för att lyssna engagerat, men det går att träna upp. Träna på att lyssna ordentligt, utan värderingar eller förutfattade meningar. När du lyssnat ordentligt kan du gå vidare till det andra steget.
2. Spegling och fråga om det är korrekt uppfattat. Med andra ord: sammanfatta med dina egna ord hur du uppfattat det den andre har sagt till dig. ”Om jag förstår dig rätt upplever du att…. Stämmer det?”
3. Vill du veta hur jag tänker? Här är det dags för att erbjuda en valmöjlighet till mottagaren, frågan om han eller hon vill lyssna på dig. Jana Söderberg påpekar att detta egentligen är en ”skenbar” valmöjlighet eftersom människan är genetiskt kodad att i flockbeteende ha kontot mellan givande och tagande i balans.  Du kommer alltså få ett ”ja” på frågan, förutsatt att din mottagares spegelneuron fungerar.
4. Din åsikt. Nu har du vunnit mottagarens förtroende och öron, dags att presentera din åsikt.

Ett citat som Jana Söderberg lyfter fram när det handlar om kommunikation är Kirkegaard, som sade: ”om du vill leda en människa till ett mål måste du alltid hämta henne där hon är, inte där du är”. 

Spelar den fysiska platsen och miljön någon roll? Javisst, menar Jana Söderberg, och pekar på att konfliktsamtal ofta fungerar bättre i bilen än framför köksbordet av den enkla anledningen att vi människor försvarar fram- och baksidan mest. Det tillhör våra ursprungsinstinkter: framifrån och bakifrån är det lättare att nå hjärtat. Från sidan, och det gäller förhandlingar likväl som konfliktsamtal, uppnås känslan av att ”vi löser det här tillsammans”. Dessutom, berättar Jana Söderberg, rör sig hjärnan i den fysiska riktningen, det vill säga du kommer på mer konstruktiva lösningar om du är i rörelse framåt.

Vill du lära dig mer om hur vår hjärna fungerar och hur vi kan använda oss av kunskaper om den för att bli bättre kommunikatörer? Ta en titt på Jana Söderbergs Morning Routine där hon bjuder på 45 minuter fyllda av spännande insikter. Välkommen också att ansöka till Jana Söderbergs kurs Kommunicera på hjärnans villkor, som startar den 3 november på Berghs och löper över två heldagar i rad eller Fast Forward-kursen med samma namn som startar den 11 december.