Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

"Kompetenserna på avdelningen måste matcha hur konsumenterna är"

arb slapp

Skillnad mellan närvaro och effektiv kommunikation är att mottagaren nås och påverkas vid den senare. Det menar Daniel Sköld, kursansvarig för Berghs kurs Digitalt ledarskap. Här förklarar Daniel vad som utmärker en digital ledare idag, vad framtiden har i sin linda när det kommer till digitala tjänster, och delar med sig av exempel på inspirerande företag som mött den digitala transformationen med bravur.

Daniel Sköld, VD och grundare av den digitala byrån Morgenland, har hängt med i den digitala transformationen och hjälper nu andra att lyckas genom Berghs Executivekurs Digitalt ledarskap. Genom sina erfarenheter av ledning, marknadsföring och affärsutveckling från både konsult- och köparsidan vet han precis vilka utmaningar som företag står inför idag. Han vet vad som krävs för att vara en digital ledare, bland annat genom sina år som VD för Digitas, nordisk Marknadsdirektör för Unibet, Marknads- och försäljningschef Tiscali samt som COO och Head of Marketing för TV3, Viasat och MTGs TV-kanaler i Sverige.

Här förklarar Daniel vad som utmärker en digital ledare idag, vad framtiden har i sin linda när det kommer till digitala tjänster, och delar med sig av exempel på inspirerande företag som mött den digitala transformationen med bravur.

Hej Daniel! Hur skulle du beskriva digitalt ledarskap?

Digitalt ledarskap handlar om att förstå och agera i den digitala förändringen. En transformation som inte bara påverkar marknadsföring och försäljning utan även samhället i stort. Att förstå hur genomgående denna utveckling är och vilka fantastiska möjligheter den ger för en mer avancerad och konsumentnära kommunikation. En kommunikation där tidigare regler, gränser och roller kan omprövas och kanske kräver nya typer av ledarskap. Ett ledarskap som framförallt bejakar förändring, löpande lärande och snabbare anpassar sig till en verklighet i konstant förändring. Ett ledarskap där arbete med vissa processer, verktyg och attityder kan ge ökad framgång.

Varför är det inte tillräckligt att som företag endast ”finnas på Facebook”?

Olika företag har olika krav, förutsättningar och möjligheter. Men för de flesta så skulle nog att bara finnas närvarande på ett socialt medium innebära att man missar möjligheter. Beroende på resurser, budgetar och allmänt behov av konsumentinteraktion kan man diskutera vad mer som krävs. Risken är att andra företag är bättre på att utnyttja digitaliseringen för att få bättre kontakt eller skapa bättre produkter och därmed ökar sin konkurrenskraft. För många konsumenter är det i sociala medier som möjligheten till kontakt med företaget finns och hur den sköts kan vara en avgörande del i den övriga kommunikationens trovärdighet.

Vad utgör skillnaden mellan digital närvaro och effektiv digital kommunikation?

Egentligen är det ingen skillnad på svaret om man tar bort ordet digital. Vad är skillnaden på närvaro och effektiv kommunikation? Det räcker helt enkelt inte att bara vara med i ett medie- eller en kommunikationskanal, man måste ha en strategi, ett syfte och en konsekvent plan att implementera. Skillnad mellan närvaro och effektiv kommunikation är att mottagaren nås och påverkas. I den digitala världen finns det fler verktyg och det är enklare att mäta effekter.

Behovet av snabb realtidskommunikation växer - har du några favoritexempel på lyckade tillfällen där företag snabbt hakat på omvärldshändelser i sin kommunikation?

Behovet av snabb och relevant kommunikation ökar därför att möjligheterna finns och konsumenterna ställer allt högre krav. Det finns många exempel på annonsörer som utnyttjat större händelser i allt från Superbowl, val, nöjesevenemang, flyktingkrisen, etc. Zlatans bara överkropp med svältande namn är ett bra digitalt PR-exempel. Men jag är också förtjust i de som kommit långt i sin digitala CRM och enkelt kan fånga upp de små händelserna som kan vara nog så stora för en individ. Det kan vara en årsdag på jobbet, tillökning i familjen eller bara 1.000 mil med den nya bilen. Där, i konsumentens vardagliga realtid, finns det fortfarande så många möjligheter att komma närmare med relevanta budskap.

Vilka kanaler eller tjänster tror du kommer växa i popularitet de närmaste åren?

Rörlig bild kommer fortsätta bli allt viktigare med ett Youtube som fortfarande växer, Instagrams videoannonsering och även streaming med tjänster som Periscope. Innehållsmarknadsföring och kommersiellt content blir allt viktigare och sker i kombination med en ökad effektivitet i programmatic buying och retargeting där traditionella banners minskar. Snapchat fortsätter växa och är en dominant mediekanal hos ungdomar under 18. Fri-TV fortsätter tappa till betal streamingtjänster och även om tappet kommer minska i kraft så har kanaler utan starkt egenproducerat innehåll stora utmaningar framöver. Mobilen fortsätter att vara en i det närmaste dominant digital konsumtionskanal via främst sociala medier. Jag tror även att mobil och utomhusreklam står inför ett spännande möte och synergier genom t.ex beacons och nya betallösningar.

Vad kännetecknar en digital ledare som lyckas idag?

Vissa saker delar man nog med alla ledare men mer specifikt för en ledare som jobbar med digital transformation kanske är mod, öppenhet, ödmjukhet, nyfikenhet, handlingskraft kombinerat med en väldigt god affär och teknikförståelse ur både ett strategiskt och implementationsperspektiv. En vilja och förståelse att våga misslyckas, att våga innovera och värdera och kombinera ny kunskap med gammal erfarenhet.

Hur ser, i din mening, den perfekta bemanningen ut på en “digital avdelning” på ett medelstort företag idag?

Det finns inte en perfekt uppställning som passar alla medelstora företag, Men till att börja med så tror jag inte man ska stoppa digitalt i en separat avdelning om det inte är ett stort företag med akut digital utmaning. Det mesta är digitalt i dag och integration skapar ofta förutsättningar för snabbare förändring och mindre intern friktion. Kompetenserna på avdelningen måste matcha hur konsumenterna är och kommer möta ditt erbjudande. Om de i dag söker information på Google och inspiration i sociala medier bör du ha expertkompetenser inom detta. En stor utmaning på många marknadsavdelningar idag är att ha tillräcklig kompetens för att investera i nya tekniska lösningar där medlen ofta kanske bör tas från traditionella mediainvesteringar som krävde en annan kompetens.

Vill du ta del av fler visdomar från Daniel Sköld genom hans kurs Digitalt ledarskap på Berghs?

Tag då en titt på kursbeskrivningen och skicka in din ansökan till Digitalt ledarskap här!