Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Måns Stenberg: Vi vill ta Norrland till världen och världen till Norrland

bild

Under hösten fick studenterna inom Strategisk kommunikation och PR ett iskallt uppdrag: att göra en analys av organisation, omvärld och trender som berör Icebar by Icehotel. Arbetet avslutades med att studenterna var värdar för Berghs Bar och en isbar på Sveavägen 34 gjorde stor succé.

November 2, 2012

Uppdraget till studenterna var att göra en analys av organisationens arena; att kartlägga de viktigaste närliggande omvärldsfaktorerna såsom kunder, konkurrenter, leverantörer och partners. Även en kontextanalys, dvs undersökning av vilka faktorer i omvärlden som har betydelse för varumärket såsom såsom politiska beslut, ekonomisk utveckling och teknikutveckling innefattades i briefen. Dessutom skulle studenterna identifiera trender och drivkrafter som kommer att kunna påverka Icebar by Icehotel framöver, och ta fram scenarier över hur olika alternativa framtidssituationer skulle kunna påverka. Utifrån detta drog studenterna slutsatser kring vilka strategiska utmaningar som Icebar by Icehotel stod inför och gav rekommendationer kring hur man kan förbättra möjligheten att kommunicera och synas i bruset.

Måns Stenberg, en av studenterna som arbetade med Icebar by Icehotel, berättar om arbetet med varumärket och hur hans grupp resonerade:

Med hjälp av våra omvärlds- och trendanalyser såg vi behovet av ett koncept som tydliggjorde Icebars koppling till Icehotel och den norrländska naturen. Samtidigt utvecklade vi en affärsmodell med ett tydligt syfte att lyfta fram ung och nyskapande kreativtet. Vår tanke var att ta Icebar skulle ta Norrland till världen och världen till Norrland. De som aldrig besökt Jukkasjärvi och sett Icehotel skulle få chansen att göra det via Icebar - ett tydligt syfte för verksamheten.

En viktig trend som vår grupp såg är kravet på äkthet. Konsumenter lever idag i ett upplevelsesamhälle och de är inte dumma. De ser igenom företag väldigt lätt. Företag som inte har en tydlig vision om varför de finns till kommer få det svårt att hävda sig. Det var den visionen som vi utvecklade åt Icebar.

I mitten av oktober presenterade grupperna sina analyser och resultatet av deras hårda arbete för Icebar by Icehotel, som var mycket nöjda. Dan Hollström, Development Director på Icehotel Creative Experience AB, är övertygad om att företaget kommer ha stor nytta av det arbete studenterna lagt ner.

Vi tycker att grupperna hade gjort bra och tydliga avgränsningar av uppdraget och dessutom trots den korta tiden framförde mycket intressanta och precisa presentationer. Känslan efter redovisningen är att vi gärna skulle vilja ta projektet till nästa steg och arbeta med konkreta lösningar på det brister som uppdagades och ytterligare stärka delar som framkom som viktiga och bärande för konceptet och varumärket Icebar by Icehotel.

Arbetet avslutades med en rejäl fest och en isbar ställdes upp på Berghs i Stockholm där photo-booth.se hade bidragit med en kamera som genererade många goda skratt under kvällens gång.

597

596

595