Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

”Normer får inte behandlas som naturlagar”

per dannefjord

Normer och normkritik, varför är det viktigt? Den frågan sätter Berghs heltidsstudenter tänderna i under vecka 39 i samband med Berghs DEV – en samläst kurs för alla heltidsstudenter som löper över hela utbildningen i syfte att hitta sin roll, i gruppen såväl som arbetslivet. Per Dannefjord, lektor i sociologi vid Linnéuniversitetet, reder ut begreppen.

September 16, 2015

Vecka 39 är en av höstens mer spännande och utmanande veckor för Berghs heltidsstudenter: Berghs DEV är en samläst kurs för samtliga heltids­utbildningar som löper genom hela utbildningen i syfte att hitta sin roll, oavsett om det är i gruppen eller arbetslivet samt ge studenterna en större verktygslåda. Veckans tema för Berghs DEV går under namnet DEV. Samhälle och fokuserar på normer och normkritik. 

Innehållet i kursen har arbetats fram av Linnéuniversitetets Per Dannefjord och Berghs programansvarige Tor Löwkrantz Waxin tillsammans med kursansvarig Sofia Lundberg, Learning Developer på Berghs. Per Dannefjord disputerade på en avhandling om svensk socialdemokrati och är förutom lektor i sociologi också ledamot i Förbundet Humanisternas förbundsstyrelse.

Normer och normkritik, varför är det viktigt?
Det är två väldigt olika frågor. Normer är viktigt därför att samhället inte hade kunnat hållas samman utan normer. Vi hade inte kunnat orientera oss i vardagen utan normer. Allting kan inte vara flytande och oförutsägbart. Det hade varit omöjligt och outhärdligt. Normkritik är viktigt därför att många av våra normer är förtryckande och skapar skillnader mellan människor som vi inte har några goda skäl att acceptera. Att lära sig förstå och upptäcka normer är därför enormt viktigt.

Finns det några vanliga missförstånd gällande normer och normkritik som du ser det?
Många, men två som är viktigast. För det första är det ett missförstånd att normer i sig är onda och att vi skulle klara oss bättre utan. Utan normer hade vi inte kunnat lita på någon och samhället hade rasat samman. För det andra är det ett missförstånd att normer är fasta enheter som inte går att förändra. Normer är ibland skadliga och de får inte behandlas som naturlagar.

Diskussioner kring ämnena för normkritik brukar ofta skapa konflikter och polarisering, vad beror det på tror du?
Dels för att människor har en tendens att inte vilja ändra sig. Om någon har varit normalt, accepterat eller påbjudet, vänjer vi oss vid det. När någon påpekar att det finns problem med detta måste vi ändra vårt beteende eller våra attityder och det är inte alltid enkelt. Dels är många normer avgörande för människors välfärd. Heteronormen är ett sådant exempel. Den som avviker från den kan uppleva problem i vardagen som gör en förändring till en fråga om liv eller död, vilket ofta är svårt att förstå för den som omfattas helt av normen och inte ser några skäl att ändra sig. Den som upplever sådant förtryck har goda skäl att stå på sig och då kan det naturligtvis bli tillspetsat.

Finns det någon gräns för vilka områden begreppet normer är relevant, eller ingår det i hela samhället på alla plan?
Normer genomsyrar allt, och måste genomsyra allt. Normkritiken kan aldrig upplösa normerna, bara byta ut dem.

Vad är det viktigaste för Berghs studenter att ta med sig efter temaveckan?
Att förstå att allt de kommer att göra framöver är relaterat till olika normer. Man kan bryta mot dem eller stärka dem genom att bara följa med, men man kan inte ställa sig utanför. Ju mer medveten man blir om detta, desto mer genomtänkt går det att agera. På gott och ont. Om vi bara tar normerna för givet, utan att medvetandegöra dem, kommer vi att reproducera en mängd föreställningar som påverkar oss mer än vi vill tro. En del av dessa är bra, andra är dåliga, och det kan vara betydelsefullt att se skillnaden.