Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Ny kursansvarig för Kommunikation och pr - kväll

kristofer myrevik webb

Kristofer Myrevik är ansvarig för kvällskursen Kommunikation och pr, samt föreläsare inom bland annat medierelationer och kriskommunikation.

December 8, 2010

 

Varför ska man gå kursen kommunikation och pr?
För att bli bättre på jobbet! Kursen ger både bredd och viss fördjupning. Vi kommer att gå igenom de flesta av de områden och frågeställningar som en kommunikatör ställs inför, förr eller senare. Du får träffa ett antal olika föreläsare från både organisationer, företag och myndigheter som väver ihop teori och strategi med praktiska exempel. Dessutom vet vi av erfarenhet att dialogen och erfarenhetsutbytet studenterna emellan är en lika viktig kunskapskälla som kurslitteratur och externa föreläsare. Detta är en kurs med mycket dialog! Och för dig som vill fördjupa dig inom något område mer än vad kursplanen kräver har jag tips om bra litteratur för självstudier.

Hur har kommunikatörens roll förändrats under din tid i branschen?
Enormt mycket! Framförallt har tempot skruvats upp, mycket på grund av explosionen inom digitala medier av olika slag. Varenda medborgare kan genom bloggar och andra verktyg snabbt bli riktiga maktfaktorer i debatten. Allt mer arbete handlar om att agera i realtid, vilket ställer höga krav på nytänkande när det gäller kommunikationsplaner och strategier. Det har också blivit allt viktigare att på djupet förstå sitt företags affärslogik och tydliggöra hur kommunikation och pr konkret bidrar till affärsverksamheten. Mer om detta kommer jag att berätta på kursen!

Hur länge har du arbetat med kommunikation?

I princip hela mitt yrkesliv. De första åren arbetade jag mycket med politik och opinionsbildning, både för ett politiskt parti och inom folkomröstningskampanjen för EU-medlemskap, eller EG som det hette då. Därefter blev det ett antal år som konsult på en större PR-byrå, innan jag startade egen byrå tillsammans med ett par tidigare kollegor. Totalt blev det nio år som konsult. De senaste åren har jag arbetat på Svensk Mjölk där jag är biträdande kommunikations­chef. Svensk Mjölk är en branschorganisation för Sveriges mejeriföretag och mjölkbönder. Vår kommunikations-verksamhet omfattar allt från lobbying och opinionsbildning till medierelationer och brand management av ett antal varumärken.

Varför är du engagerad på Berghs?
Därför att det är Sveriges bästa skola och jag vill gärna ge tillbaka av den kunskap och de insikter som jag fått under de år jag arbetat med kommunikation och pr. Jag gick själv på Berghs för många år sedan och det gav mig en otroligt bra start i yrkeslivet. Mycket av det jag lärde mig på kvällarna kunde jag applicera direkt i jobbet på dagarna. En utbildning som bygger på yrkesverksamma lärare tycker jag är oslagbart. Att vara engagerad på Berghs är dessutom ett sätt för mig att få bra insikter om hur en ny generation kommunikatörer tycker och tänker samt hur kommunikationsutmaningarna ser ut i olika branscher. Jag ser det som en utbildning för mig själv också!