Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Nyheter i utbudet inom Berghs Executive

Det nya kommunikationslandskapet. Kommunikativt ledarskap. Mäta kommunikationens effekt. Det heter de tre kursnyheter inom Berghs Executive som nu ansluter till de redan rullande Planning, Communication Management och Varumärkes och affärsstrategi.

Augusti 20, 2013

Berghs Executive-utbildningar ger insikter och färdigheter för dig som vill ta klivet inom kommunikation. Välkommen till en frukostföreläsning den 22 augusti klockan 08.30 på Berghs där du träffar Calle Peyron, Jonas Nyvang samt Mattias Josander som är kursansvariga för Berghs nya Executiveutbildningar Kommunikativt ledarskap, Det nya kommunikationslandskapet samt Mäta kommunikationens effekt. Här anmäler du dig! https://www.berghs.se/event/frukostforelasning-ta-klivet-i-ledningsgruppen

NYHET: Det nya kommunikationslandskapet
I dagens omvärld finns det mindre tid för planering vilket ställer krav på varumärken att kommunicera mer i realtid. I det nya kommunikationslandskapet, med utvecklingen av digital kommunikation, smarta mobiler och sociala nätverk, har gränserna mellan köpta, egna och förtjänade kanaler blivit otydliga. Dessa förändringar ställer krav på alla som arbetar i ledande positioner inom kommunikation att skaffa förståelse och orientera sig samt bygga in snabbhet och flexibilitet i sina kommunikationsstrategier och beslutsfattande.

Den här kursen ger deltagarna verktyg och kunskap för att prioritera mellan kommunikationskanaler och bygga strategier för att effektivt nå sina affärsmål i det nya kommunikationslandskapet.

NYHET: Kommunikativt ledarskap
Kunder, brukare och intressenter ställer allt större krav på öppenhet, snabb och pålitlig information och omedelbar interaktivitet med företag/organisationer. Samtidigt söker sig unga engagerade medarbetare till arbetsgivare med icke-hierarkiska informationsflöden och coachande ledare. En kommunikativ ledare engagerar medarbetare, andra chefer och kunder i dialog, ger och söker återkoppling, involverar såväl medarbetare, kunder som intressenter i ett samskapande. Genom att förädla den egna kommunikationsförmågan kan man agera som katalysator för organisationen och sätta ”turboeffekt” på företagets utveckling.

Kursen syftar till att ge deltagarna kompetens och verktyg för att utveckla sitt eget och organisationens kommunikativa ledarskap. Kursen vänder sig till dig som sitter i en ledningsgrupp och vill bidra till bättre ledarskap. Den vänder sig också till alla i ledande eller projektledande befattningar som använder kommunikation som en viktig resurs i sitt arbete.

NYHET: Mäta kommunikationens effekt
Företag ställer idag ökade krav på beslutsunderlag, mätbarhet, uppföljning och utvärdering gällande kommunikationsinsatserna. Investeringar i marknads­föring och kommunikation ska, precis som övriga investeringar, bidra till att nå företagens övergripande affärsmål. Marknadsföringen ska driva försäljning, skapa värde och lönsamhet samt och bygga varumärke.

Kursen syftar till att ge deltagarna kompetens och verktyg för att bättre mäta och utvärdera kommunikationsinsatserna samt öka kunskapen för hur man hittar samband mellan kommunikationsinvesteringar och affärsmål.Kursen vänder sig till kommunikatörer i ledande befattning eller seniora kommunikatörer som vill bidra till att skapa ännu mer värde i företaget. Kursen passar oavsett om du jobbar på byrå eller på en marknadsavdelning.

Planning Executive
Planning blir en allt mer central funktion, både på marknadsavdelningen och hos byråerna. Plannern är den som ansvarar för att förstå varumärket och varumärkets nuvarande och potentiella kunder. Uppgiften är vidare att omvandla denna kunskap till insikter och att utveckla kommunikationsstrategin. Det innebär att plannern är lika mycket kreatör som kreatörerna, men med en annan infallsvinkel.

Planning är en kurs för seniora kommunikatörer som vill finslipa sin förmåga att skapa kommunikationslösningar. Kursen passar oavsett om du jobbar på en byrå eller på en marknadsavdelning.

Communication Management
Allt fler företag, organisationer och myndigheter inser att professionellt hanterad intern och extern kommunikation är en kritisk framgångsfaktor. Stora krav ställs därför på den som innehar den mångfacetterade rollen som kommunikations­chef eller är ledare inom kommunikation. Kursen syftar till att skapa förståelse för dessa krav samt kompetens att anta utmaningarna på ett förtroendeskapande sätt.

Kursen riktar sig till dig som är, eller har siktet inställt på att bli kommunikations­chef. Idag är du kanske projektledare med informationsuppgifter, eller specialist eller enhetschef på en informationsavdelning eller marknadsavdelning.

Varumärkes- och affärsstrategi
Varumärken handlar inte bara om kommunikation utan om allt ett företag eller organisation säger och gör. En naturlig konsekvens av detta är att det blir allt viktigare att få alla företagets strategier att gå hand i hand. Så skapas tydliga och uppskattade varumärken. Det låter enkelt, men i praktiken är det inte alltid så lätt. Utgångspunkten är att varumärket är bland det viktigaste ett företag eller en organisation har. Det är mer relevant som grund för strategiska beslut än affärsidén eftersom vi verkar i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika varandra. Då blir andra aspekter som känslor och personlighet allt viktigare för att kunna sticka ut och skapa intresse – och ytterst för att kunna konkurrera på marknaden.

Kursen syftar till att ge deltagarna modeller och tankesätt för att skapa gemensamma plattformar för varumärkesbyggandet, som kan ligga till grund för hela verksamheten, från produkt- och tjänsteutveckling till t ex kommunikation och säljträning.